Kallelse till förbundsstämma 2018

Kallelse till förbundsstämma 2018

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv
Kallelse till SDUF:s förbundsstämma 2018!
Varmt välkomna till SDUF:s förbundsstämma som är organisationens högsta beslutande organ och stämman kommer ske på Stockeboda Gård, mellan Simrishamn och Gärsnäs den 26 – 28 oktober. Varje ungdomsklubb har rätt att utse röstberättigad ombud. 
 
Bifogat finner du hela kallelsen samt all praktisk information och motion mall:
Handlingar
Handlingar till förbundsstämman skickas ut senast fyra veckor före förbundsstämman till ungdomsklubbar samt till de övriga deltagare som så önskar. Utskicket sker via e-post. 
 
Anmälan av röstberättigat ombud

Anmälan av röstberättigat ombud ska vara kansliet tillhanda senast 12 september. Anmälan görs via http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma-2018/  

Tillgänglighet 
Hela förbundsstämman är på fullt svenskt teckenspråk. Är du i behov av dövblinds- och/eller taltolkar, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Vi ber också er att vara fri från starka dofter, exempelvis parfymer och nötter. 
 
Andra viktiga datum att tänka på. 
  • Motioner skickas till kansli@nullsduf.se senast 22 augusti 
  • Förslag till Utmärkelsen skickas till kansli@nullsduf.se senast 22 augusti. 
  • Kandidatnomineringar skickas till valberedning@nullsduf.se senast 12 september.