Information från SDUF:s VB

Information från SDUF:s VB

Information från SDUF:s valberedning till ungdomsklubbar och medlemmar, inför SDUF:s förbundsstämma 8-10 november 2019 i Vänersborg.
Kontaktuppgifter till VB:
valberedning@nullsduf.se
Juni Sowell (sammankallare): 076 308 17 14 SMS/whatsapp
Glenn Aronsson
Mikaela Söderström