Författare: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Fyllnadsval i SDUF-styrelsen

Den 22 maj 2020 genomfördes SDUF extra förbundsstämma. Julia Grahn valdes in genom fyllnadsval. Välkommen till styrelsen Julia! Vi säger tack till Florian Trinovan som var ordförande under mötet och vår generalsekreterare Johanna som var sekreterare. Stort tack även till de 11 ombuden från ungdomsklubbarna som deltog.

Vad du kan göra för att bli medlem i SDUF och ungdomsklubbar 2020

Det är fortfarande tekniska problem med medlemssystemet, och SDR jobbar hårt med att lösa dem alla. Det innebär att man i nuläget fortfarande inte kan bli medlem i SDUF och ungdomsklubb för 2020. Men det du som barn eller ungdom mellan 6-30 år kan göra är att bli medlem via din dövförening via medlemssystemet eller…
Läs mer

Extra förbundsstämma

Med anledning av avhopp i SDUF-styrelsen har SDUF-styrelsen kallat till extra förbundsstämma 22 maj för att behandla fråga om fyllnadsval. Den extra förbundsstämman kommer ske på distans på grund av nuvarande situationen med coronaviruset och ungdomsklubbarna har fått information (se Extra förbundsstämma – pdf) i sin kallelse för att skicka ombud med rösträtt. Extra förbundsstämma…
Läs mer

SDUFs sidor i Dövas Tidning nr 2 2020

Klick här för att läsa Unga Dövas Zon i Dövas Tidning nr 2 2020. Där har ordförande Juni skrivit krönikan ”Vem gör det möjligt?”. Där finns också information/nyheter om/från BOUJT, coronaviruset och SDUFs verksamhet, Barnkonventionsutredningen, att SDUF söker vikarie för verksamhetsansvarig samt rapport från Engagera Dig!-kursen. Vill du även läsa gamla nummer? Klick här. Trevlig läsning!

PRESSMEDDELANDE

3 april, 2020  Valberedningen meddelar idag att Pia Johnsson-Sederholm har på egen begäran valt att avgå som vice ordförande i Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse till följd av personliga skäl. Vi tackar stort för hennes arbetsinsats i styrelsen. Vi kommer se över den övergripande styrelsesammansättningen och kalla till en extra årsstämma på distans för fyllnadsval till…
Läs mer

Coronaviruset och SDUF:s verksamhet

Under mars började en smittspridning av coronaviruset i Sverige och det har påverkat många arbetsplatser, och däribland SDUFs verksamhet. SDUF följer därför rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet om hur vi ska agera för att minska risken till ökad spridning. Det har inneburit att SDUF fått ta till åtgärder, bland annat att anställda fått arbeta hemifrån…
Läs mer

SDUF söker verksamhetsansvarig

Sveriges Dövas Ungdomsförbund söker verksamhetsansvarig Om SDUF Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. Vi bevakar och driver frågor från förskola ända upp till högskolestudier, vi motsätter…
Läs mer

Lägergruppensnyhetsbrev mars 2020

Se Lägergruppens nyhetsbrev mars 2020 här i videon ovanför! – coronavirus– förlängd anmälan till vissa läger– lägerledarjobbansökan Frågor? Kontakta oss: lager@nullsduf.se

SDUFs lägerledarutbildningshelg 2020

Som lägerledare hos SDUF går du på en viktig och värdefull lägerledarutbildningshelg i april i Örebro tillsammans med SDUF:s lägergrupp och andra lägerledare. Här ser du programmet och vad helgen innehåller. Mer information om utbildningshelgen finns här: http://sduf.se/utbildningshelg-lagerledare/ Glöm inte att ansöka som praktikant, ledare, gruppledare utomlands eller föreståndare hos oss senast 12 mars 2020!…
Läs mer

Unga Dövas Zon nr 1 2020

Klick här för att läsa Unga Dövas Zon i Dövas Tidning nr 1 2020. Där har Abdi skrivit krönikan ”Varför är ideellt arbete så viktigt för mig?”. Där finns också nyheter från BOUJT, att bli medlem i SDUF, om Arbetsdomstolens dom samt SDUF:s läger inkl. NUL – Nordiskt Ungdomsläger som söker staff.  Vill du även läsa gamla…
Läs mer