Kalendarium

För att se kalender över viktiga interna deadlines och händelser för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar – klick här

Här kan du se aktuell information kring coronaviruset och SDUF:s verksamhet. Vi uppdaterar även i denna kalender löpande hur det blir med alla events.

2020

OBS – ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

24-26 januari: Förbundsstyrelsemöte, Stockholm

1-8 februari: Nordic Deaf Surfcamp för ungdomar, Marocko

6-9 februari: Engagera Dig!-kurs i Västanviks folkhögskola, Leksand, ca 15-30 år

28-29 februari: DNUR-möte, Finland

6 mars: Spelis (ungdomsklubb i Malmö) har årsmöte, Malmö

7 mars: DDU (Dalarnas Dövas Ungdomsklubb) har årsmöte, Leksand

12 mars: Deadline för både lägeranmälan och lägerjobbansökan för sommarläger 2020

14-15 mars: Lägergruppsmöte

 8-10 maj: Utbildningshelg för lägerledare, i Örebro/på distans

16-17 maj: Förbundsstyrelsemöte, på distans 

15-17 maj: Ungdomsklubbskonferens, GävleINSTÄLLT, pga coronaviruset. Nästa UKK blir av vår 2021.

22 maj: Extra förbundsstämma med fyllnadsval, på distans

17 juni: ÖDU (Örebro Ungdomsklubb) har årsmöte, på distans

Sommar/höst: Ungdomsklubbarna NU, SDUR, UF Viljan och KUL har sitt årsmöte i Örebro (framskjutet pga coronaviruset)

15 juni: Kickoff för Lägergruppen och lägerföreståndarna/gruppledarna, på distans

22-28 juni: Barnläger i Solhem på Björkö, Göteborg, 6-12 år 

4-9 juli: Nordiskt Juniorsläger på Island, 13-17 år – INSTÄLLT, pga coronaviruset

5 juli: Förbundsstyrelsemöte, distans

24 juli-1 aug: EUDY Junior Camp i Österrike, 13-17 år – INSTÄLLT, pga coronaviruset, blir av 2021 istället.

2-8 aug: Nordiskt Ungdomsläger i Säfsen, 18-30 år – INSTÄLLT, pga coronaviruset. Möjligheten att genomföra NUL 2021 undersöks just nu.

13-16 aug: Ridweekend i Örebro, 18-30 år 

28-30 augusti: Förbundsstyrelsemöte, Örebro eller på distans

28-30 augusti: Fortbildning för BOUJT:s syssnare, Örebro (framskjutet från våren 2020 pga coronaviruset)

September: EUDY Youth Worker Seminar, Europa

Höst: Kulturhelg för 13-17 år i Hörnet, Vänersborg (via fritidsgårdarna) (framskjutet från våren 2020 pga coronaviruset)

18-20 september: Dövas Dag i Örebro

19-27 september: EUDY Youth Camp, Turkiet, 18-30 år INSTÄLLT, pga coronaviruset. Men EUDY General Assembly ska genomföras ändå, se nedan.

25-26 september: EUDY General Assembly på distans. (dessa är nya datum, framskjutet från sommaren 2020 pga coronaviruset)

27 september: Lägergruppsmöte

16-18 oktober: Fritidsgårdsträff i Hörnet, Vänersborg

Höst: Öppet hus i SDUF och SDR:s lokaler

5-6 november: Förbundsstyrelsemöte, Sundsvall

 6-8 november: Förbundsstämma, Sundsvall

November: DNUR-möte i Köpenhamn, Danmark

20-22 november: Kick off med styrelse, lägergrupp, valberedning och kansli inklusive Lägergruppsmöte

December: Lägeranmälan och lägerledarjobbansökan öppnar, för sommarläger 2021

 

2021

OBS – ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

Jan-feb: Förbundsstyrelsemöte

Vår: DNUR-möte

Vår: SDUF:s anslutna ungdomsklubbar har sina respektive årsmöten

xx mars: Deadline för både lägeranmälan och lägerjobbansökan för sommarläger 2021

xx mars: Lägergruppsmöte, Stockholm

Vår: NUS (Nordiskt Ungdomsseminarium), 18-30 år, Danmark

Vår: Styrelseutbildning, ca 15-30 år

 Apri: Utbildningshelg för lägerledare, Örebro

Maj: Förbundsstyrelsemöte, Gävle

Maj: Ungdomsklubbskonferens, Gävle

xx juni: Kickoff för Lägergruppen och lägerföreståndarna/gruppledarna

28 juni-5 juli: Barnläger, 6-12 år, Stiftgården Tallnäs, Skillingaryd

Sommar: Språkresa till USA, 14-17 år

Sommar: EUDY Children Camp, Schweiz, 9-12 år 

Sista veckan juli: EUDY Junior Camp i Österrike, 13-17 år 

25-31 juli: Nordiskt Barnläger, Danmark, 7-12 år

Slutet juli/början augusti: Juniorsläger i Sverige, 13-17 år

Augusti (bara preliminärt!): Nordiskt Ungdomsläger, Säfsen, 18-30 år (framskjutet från 2020)

Augusti: Förbundsstyrelsemöte

September: Lägergruppsmöte, Stockholm

September: Dövas Dag

Höst: DNUR-möte

Höst: Fritidsgårdsträff

Höst: Öppet hus i SDUF och SDR:s lokaler

15-21 november: WFDYS Junior Camp, 13-17 år, Indien

November: Förbundsstyrelsemöte

November: Förbundsstämma

 Nov-dec: Kick off med styrelse, lägergrupp, valberedning och kansli inklusive Lägergruppsmöte

December: Lägeranmälan och lägerledarjobbansökan öppnar, för sommarläger 2022