För att se kalender över viktiga interna deadlines och händelser för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar – klick här

2019

OBS – ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

5-7 april: Ungdomsklubbskonferens i Solhem på Björkö, Göteborg

26-28 april: Utbildningshelg för lägerledare i Örebro

10-12 maj: EUDY General Assembly i Ghent, Belgien

10-12 maj: Kulturhelg i Örebro, 13-17 år

16-19 maj: Styrelseutbildning för ungdomar, i Västanviks folkhögskola, Leksand, ca 15-30 år

4 juni: NU (Norrlands Ungdomsklubb) har årsmöte, i Härnösand

12-16 juni: Järvaveckan i Stockholm

21 juni-4 juli: Språkresa till USA, 14-17 år

1-7 juli: Barnläger i Västanviks folkhögskola, Leksand, 6-12 år

8-12 juli: Nordiskt barnläger i Norge, 7-12 år

14-20 juli: WFDYS Youth Camp i Paris, Frankrike, 18-30 år

21-22 juli: WFDYS General Assembly i Paris, Frankrike

23-27 juli: WFD kongress i Paris, Frankrike

29 juli-4 augusti: Spelläger i Spelens Hus, Malmö, 13-17 år

8-11 augusti: ”Barnläger” för 18-30 år,  Solhem på Björkö Sverige

23-25 augusti: Förbundsstyrelsemöte i Stockholm

4-8 september: EUDY Youth Worker Seminar i Tallinn, Estland

15 september: Lägergruppsmöte

20-22 september: Dövas Dag på Gotland

10-11 oktober: DNUR-möte i Malmö

11-13 oktober: Nordiskt Ungdomsseminarium (NUS) i Malmö, 18-30 år 

19 oktober: BodyFlight i Stockholm, 18-30 år

26 oktober: NU (Norrlands Ungdomsklubb) har extra årsmöte, Sundsvall

7-8 november: Förbundsstyrelsemöte i Vänersborg

8-10 november: Förbundsstämma i Vänersborg

14-16 november: BOUJT deltar i MR-dagarna, Linköping

18-24 november: EDYC – European Youth Deaf Capital i Groningen, Nederländerna

23-24 november: Workshop för fritidsgårdar, Stockholm

21 november: Öppet Hus i SDUF, BOUJT och SDR:s lokaler, Stockholm

29 november-1 december: Kick off med styrelse, lägergrupp, valberedning och kansli inklusive Lägergruppsmöte

December: Lägeranmälan och lägerledarjobbansökan öppnar, för sommarläger 2020

2020

OBS – ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

Januari: Förbundsstyrelsemöte

Vår: Nordic Surf Camp för ungdomar, Marocko

6-9 februari: Engagera Dig!-kurs i Västanviks folkhögskola, Leksand, ca 15-30 år

Vår: SDUF:s anslutna ungdomsklubbar har sina respektive årsmöten

Vår: DNUR-möte

Mars: Deadline för både lägeranmälan och lägerjobbansökan för sommarläger 2020

Mars: Lägergruppsmöte

 24-26 april: Utbildningshelg för lägerledare, Örebro

14-15 maj: Förbundsstyrelsemöte

15-17 maj: Ungdomsklubbskonferens

Vår: Kulturhelg för 13-17 år

Juni: Järvaveckan i Stockholm

Juni: Kickoff för Lägergruppen och lägerföreståndarna/gruppledarna

22-28 juni: Barnläger i Solhem på Björkö, Göteborg, 6-12 år

Sommar: Nordiskt Juniorsläger på Island, 13-17 år

Sommar: EUDY Junior Camp i Österrike, 13-17 år

Sommar: EUDY Youth Camp och EUDY General Assembly i Turkiet, 18-30 år

2-8 aug: Nordiskt Ungdomsläger i Säfsen, 18-30 år

13-16 aug: Riweekend i Örebro, 18-30 år

Augusti: EUDY Summer School, Ål, Norge 

September: EUDY Youth Worker Seminar, Europa

Augusti: Förbundsstyrelsemöte

September: Lägergruppsmöte

September: Dövas Dag i Örebro

Höst: DNUR-möte

Höst: Fritidsgårdsworkshop

5-6 novmeber: Förbundsstyrelsemöte, Sundsvall

 6-8 november: Förbundsstämma, Sundsvall

December: Lägergruppsmöte

December: Lägeranmälan och lägerledarjobbansökan öppnar, för sommarläger 2021