För att se kalender över viktiga deadlines och händelser för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar – klick här

2017

 

29 oktober-2 november – Dövstudier Junior i Västanviks folkhögskola

3-4 november – SDUF:s styrelsemöte i Örebro

10-12 november – Förbundsstämma i Örebro – bokförsäljning på plats

2 december – SDUR har sitt 80-årsjubileum i Stockholm

7 december: Öppet hus och loppis i SDR och SDUFs lokaler i Stockholm

 

2018

OBS – dessa events, datum och plats är nu preliminära, och ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

6-21 januari: Sound becomes Visual – Drama Camp, del 1, i Ål, Norge, 16-30 år

25-28 januari: SDUF:s kick off och förbundsstyrelsemöte i Stockholm

26-28 januari: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 1 (i samarbete med SDI och SDR)

v 5 och 6:  SDUF och projektet Barn- och ungdomsjour på teckenspråk har skolturné, dvs besöker skolor runt om i Sverige för döva och hörselskadade i olika åldrar, och berättar om SDUF och BOUJT:s verksamhet.

16-18 februari: Volontärutbildning i Västanviks folkhögskola (via projektet Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk)

14-18 mars: Sound becomes Visual – Drama Camp, del 2, i Paris, Frankrike, 16-30 år

16-18 mars: DNUR-möte i Danmark

23-25 mars: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 2 (i samarbete med SDI och SDR)

Vår: SDUF:s anslutna ungdomsklubbar har sina respektive årsmöten

Vår: Styrelseutbildning för ungdomsklubbarna

8-14 april (plus 1-2 extra resedagar innan och efter för Sverige): (WFDYS):s världsbarnsläger i Buenos Aires, Argentina för 9-12 år

27-29 april: Utbildningshelg för SDUF:s lägerledare

3-4 maj: SDUF:s förbundsstyrelsemöte i Uppsala

4-6 maj: Ungdomsklubbskonferens i Uppsala

Maj: Stadskampen 2018 i Dalarna, med Dalarnas Dövas Ungdomsklubb som värd

24-30 juni: Barnläger i Västanviks folkhögskola, Leksand för 6-12 år

2-6 juli:  SDUF i Almedalen på Gotland

6-15 juli: Europeiskt (EUDY) ungdomsläger och EUDY General Assembly i Rumänien för 18-30 år

9-15 juli: Nordiskt juniorsläger i Punkaharju, Finland för 13-17 år

20-30 juli: Europeiskt (EUDY) juniorsläger i Slovakien för 13-17 år

Sommar: Spelläger i Sverige för 13-17 år

2-5 augusti: Nordisk dövkulturfestival i Köpenhamn, Danmark

5-11 augusti: Nordiskt ungdomsläger i Danmark för 18-30 år

26-28 augusti: SDUF:s förbundsstyrelsemöte i Stockholm

21-23 september: Dövas Dag

Höst: DNUR-möte i Norge

Höst: Dövstudier Junior i Västanviks folkhögskola

25-26 oktober: SDUF:s förbundsstyrelsemöte i Malmö

26-28 oktober: SDUF:s förbundsstämma i Malmö