För att se kalender över viktiga deadlines och händelser för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar – klick här

2017

Under året fortsätter SDUF att sälja 50-årsjubileumsboken 1966-2016. De platser/events där fysisk försäljning kommer ske, är markerade. Information om boken finns här (länk). Annars finns boken alltid att köpa på plats i SDUF:s kontor i Stockholm eller hos de lokala ungdomsklubbarna. 

27-29 januari – första kurstillfället på Västanviks folkhögskola om föreningsliv – bokförsäljning på plats

9 feb och 16 feb, både kl 18.00-20.00 – Styrelse- och elevrådsutbildning på distans – INSTÄLLT PGA FÅ ANMÄLDA

11-12 februari – SDUF:s styrelsemöte i Leksand

17 februari – KUL (Kungsängsliljan i Uppsala) har sitt årsmöte i Uppsala

Våren 2017 – SDUF har skolturné, dvs besöker skolor runt om i Sverige för döva och hörselskadade i olika åldrar, och berättar om SDUF:s verksamhet.

25 februari – NU (Norrlands Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Sundsvall

25 februari – JTUF (Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening) har sitt årsmöte i Jönköping

12 mars – ÖDU (Örebros Dövas Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Örebro

15 mars – DDU (Dalarnas Dövas Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Leksand

17 mars – GTU (Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Göteborg

17 mars – SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd) har sitt årsmöte i Stockholm

23-24 mars – DNUR-möte i Finland

24-26 mars – Nordiskt Ungdomsseminarium i Finland för 18-30 år

31 mars-2 april – Stadskampen! I Stockholm, arrangerad av SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd)

4 april – UF Viljan (Vänersborg) har sitt årsmöte i Vänersborg

7-9 april – andra kurstillfället på Västanviks folkhögskola om föreningsliv

9-18 april – WFDYS Junior Camp i Australien

20-21 april – SDUF:s styrelsemöte i Jönköping

21-23 april – Ungdomsklubbskonferens i Jönköping – bokförsäljning på plats

5-7 maj – Utbildningshelg för lägerledare i Stockholm – bokförsäljning på plats

31 maj-4 juni – EUDY GA i Deaf Village i Dublin, Irland

14-18 juni – Utställningsbord på SDR:s kongress i Stockholm – bokförsäljning på plats

16-18 juni – ledarträff i Slovakien, för EUDY Children Camp

2-6 juli – Almedalen på Gotland

3-16 juli – Språkresa till Washington DC; USA för 14-17 år

8-15 juli – EUDY Children Camp för 9-12 år i Slovakien

10-16 juli – Nordiskt barnläger i Finland för 6-12 år

23-29 juli Barnläger i Herrfallet (Örebro) för 6-12 år

1-3 september – SDUF:s styrelsemöte i Stockholm

15-16 september – SDUR och DUKiS har sitt 80-års resp. 35 årsjubileum i Stockholm

16 september – ÖDU har sitt 50-årsjubileum i Örebro

22-24 september – Dövas Dag i Jönköping – bokförsäljning på plats

6-8 oktober – SDUR – har EDYC i Stockholm (tillsammans med EUDY:s 30-årsjubileum)

20-22 oktober – DNUR-möte i Sverige

29 oktober-2 november – Dövstudier Junior i Västanviks folkhögskola

3-4 november – SDUF:s styrelsemöte i xx

10-12 november – Förbundsstämma i Örebro – bokförsäljning på plats

 

 

2018

OBS – dessa events, datum och plats är preliminära, och ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

Vinter/vår: SDUF:s förbundsstyrelsemöte

26-28 januari: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 1 (i samarbete med SDI och SDR)

Vår:  SDUF har skolturné, dvs besöker skolor runt om i Sverige för döva och hörselskadade i olika åldrar, och berättar om SDUF:s verksamhet.

23-25 mars: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 2 (i samarbete med SDI och SDR)

Vår: Styrelseutbildning för ungdomsklubbarna

Vår: DNUR-möte i Danmark

Vår: Nordisk kulturfestival i Danmark

8-14 april (plus 1-2 extra resedagar innan och efter för Sverige): (WFDYS):s världsbarnsläger i Buenos Aires, Argentina för 9-12 år

Vår: SDUF:s förbundsstyrelsemöte

Våren: Ungdomsklubbskonferens

Vår: SDUF:s anslutna ungdomsklubbar har sina respektive årsmöten

Vår: Utbildningshelg för SDUF:s lägerledare

Sommar: Almedalen på Gotland

Sommar: Barnläger i Sverige för 6-12 år

Sommar: Nordiskt juniorsläger i Finland för 13-17 år

Sommar: Nordiskt ungdomsläger i Danmark för 18-30 år

Sommar: Europeiskt (EUDY) juniorsläger i Slovakien för 13-17 år

Sommar: Europeiskt (EUDY) ungdomsläger och EUDY General Assembly i Rumänien för 18-30 år

Sommar: Spelläger i Sverige för 13-17 år

Sommar: SDUF:s förbundsstyrelsemöte

Sommar/höst: Stadskampen 2018

September: Dövas Dag

Höst: DNUR-möte i Norge

Höst: SDUF:s förbundsstyrelsemöte

Höst: SDUF:s förbundsstämma