För att se kalender över viktiga deadlines och händelser för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar – klick här

2017

Under året fortsätter SDUF att sälja 50-årsjubileumsboken 1966-2016. De platser/events där fysisk försäljning kommer ske, är markerade. Information om boken finns här (länk). Annars finns boken alltid att köpa på plats i SDUF:s kontor i Stockholm eller hos de lokala ungdomsklubbarna. 

9-18 april – WFDYS Junior Camp i Australien

20-21 april – SDUF:s styrelsemöte i Jönköping

21-23 april – Ungdomsklubbskonferens i Jönköping – bokförsäljning på plats

5-7 maj – Utbildningshelg för lägerledare i Stockholm – bokförsäljning på plats

31 maj-4 juni – EUDY GA i Deaf Village i Dublin, Irland

14-18 juni – Utställningsbord på SDR:s kongress i Stockholm – bokförsäljning på plats

16-18 juni – ledarträff i Slovakien, för EUDY Children Camp

2-6 juli – Almedalen på Gotland

3-16 juli – Språkresa till Washington DC; USA för 14-17 år

8-15 juli – EUDY Children Camp för 9-12 år i Slovakien

10-16 juli – Nordiskt barnläger i Finland för 6-12 år

23-29 juli Barnläger i Herrfallet (Örebro) för 6-12 år

1-3 september – SDUF:s styrelsemöte i Stockholm hos SDUR 

16 september – ÖDU har sitt 50-årsjubileum i Örebro

22-24 september – Dövas Dag i Jönköping – bokförsäljning på plats

6-8 oktober – SDUR – har EDYC i Stockholm (tillsammans med EUDY:s 30-årsjubileum)

20-22 oktober – DNUR-möte i Sverige

29 oktober-2 november – Dövstudier Junior i Västanviks folkhögskola

3-4 november – SDUF:s styrelsemöte i Örebro

2 december – SDUR har sitt 80-årsjubileum i Stockholm

10-12 november – Förbundsstämma i Örebro – bokförsäljning på plats

 

2018

OBS – dessa events, datum och plats är nu preliminära, och ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

Vinter/vår: SDUF:s förbundsstyrelsemöte

26-28 januari: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 1 (i samarbete med SDI och SDR)

Vår:  SDUF och projektet Barn- och ungdomsjour på teckenspråk har skolturné, dvs besöker skolor runt om i Sverige för döva och hörselskadade i olika åldrar, och berättar om SDUF och BOUJT:s verksamhet.

23-25 mars: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 2 (i samarbete med SDI och SDR)

Vår: Styrelseutbildning för ungdomsklubbarna

Vår: DNUR-möte i Danmark

8-14 april (plus 1-2 extra resedagar innan och efter för Sverige): (WFDYS):s världsbarnsläger i Buenos Aires, Argentina för 9-12 år

Vår: SDUF:s förbundsstyrelsemöte

Vår: SDUF:s anslutna ungdomsklubbar har sina respektive årsmöten

27-29 april: Utbildningshelg för SDUF:s lägerledare

4-6 maj: Ungdomsklubbskonferens i Uppsala

Sommar: Almedalen på Gotland

Sommar: Barnläger i Sverige för 6-12 år

Sommar: Nordiskt juniorsläger i Finland för 13-17 år

Sommar: Europeiskt (EUDY) juniorsläger i Slovakien för 13-17 år

Sommar: Spelläger i Sverige för 13-17 år

6-15 juli: Europeiskt (EUDY) ungdomsläger och EUDY General Assembly i Rumänien för 18-30 år

2-5 augusti: Nordisk dövkulturfestival i Köpenhamn, Danmark

5-11 augusti: Nordiskt ungdomsläger i Danmark för 18-30 år

Sommar: SDUF:s förbundsstyrelsemöte

Sommar/höst: Stadskampen 2018

September: Dövas Dag

Höst: DNUR-möte i Norge

Höst: SDUF:s förbundsstyrelsemöte

26-28 oktober: SDUF:s förbundsstämma i Malmö