För att se kalender över viktiga interna deadlines och händelser för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar – klick här

2019

OBS – ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

5-7 april: Ungdomsklubbskonferens i Solhem på Björkö, Göteborg

26-28 april: Utbildningshelg för lägerledare i Örebro

10-12 maj: EUDY General Assembly i Ghent, Belgien

10-12 maj: Kulturhelg i Örebro, 13-17 år

16-19 maj: Styrelseutbildning för ungdomar, i Västanviks folkhögskola, Leksand, ca 15-30 år

4 juni: NU (Norrlands Ungdomsklubb) har årsmöte, i Härnösand

12-16 juni: Järvaveckan i Stockholm

21 juni-4 juli: Språkresa till USA, 14-17 år

1-7 juli: Barnläger i Västanviks folkhögskola, Leksand, 6-12 år

8-12 juli: Nordiskt barnläger i Norge, 7-12 år

14-20 juli: WFDYS Youth Camp i Paris, Frankrike, 18-30 år

21-22 juli: WFDYS General Assembly i Paris, Frankrike

23-27 juli: WFD kongress i Paris, Frankrike

29 juli-4 augusti: Spelläger i Spelens Hus, Malmö, 13-17 år

8-11 augusti: ”Barnläger” för 18-30 år,  Solhem på Björkö Sverige

23-25 augusti: Förbundsstyrelsemöte i Stockholm

4-8 september: EUDY Youth Worker Seminar i Tallinn, Estland

15 september: Lägergruppsmöte

20-22 september: Dövas Dag på Gotland

11-13 oktober: DNUR-möte och Nordiskt Ungdomsseminarium (NUS) i Sverige, 18-30 år – obs preliminärt!

7-8 november: Förbundsstyrelsemöte i Vänersborg

8-10 november: Förbundsstämma i Vänersborg

14-16 november: BOUJT deltar i MR-dagarna, Linköping

18-24 november: EDYC – European Youth Deaf Capital i Groningen, Nederländerna

29 november-1 december: Kick off med styrelse, lägergrupp, valberedning och kansli

December: Lägergruppsmöte

December: Lägeranmälan och lägerledarjobbansökan öppnar, för sommarläger 2020

2020

OBS – ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

Januari: Förbundsstyrelsemöte

Vår: SDUF:s anslutna ungdomsklubbar har sina respektive årsmöten

Vår: DNUR-möte

Vår: Engagera Dig!-kurs i Västanviks folkhögskola, Leksand, ca 15-30 år

Mars: Deadline för både lägeranmälan och lägerjobbansökan för sommarläger 2020

Mars: Lägergruppsmöte

April: Förbundsstyrelsemöte

April: Ungdomsklubbskonferens

 April/maj: Utbildningshelg för lägerledare

Juni: Järvaveckan i Stockholm

Juni: Kickoff för Lägergruppen och lägerföreståndarna/gruppledarna

Sommar: Barnläger, 6-12 år

Sommar: Nordiskt Juniorsläger på Island, 13-17 år

2-8 aug: Nordiskt Ungdomsläger i Sverige, 18-30 år

Sommar: EUDY Junior Camp i Österrike, 13-17 år

Sommar: EUDY Youth Camp och EUDY General Assembly i Turkiet, 18-30 år

Sommar: Weekend/läger i Sverige, 18-30 år

Augusti: Förbundsstyrelsemöte

September: Lägergruppsmöte

September: Dövas Dag

Höst: DNUR-möte

November: Förbundsstyrelsemöte

 November: Förbundsstämma

December: Lägergruppsmöte

December: Lägeranmälan och lägerledarjobbansökan öppnar, för sommarläger 2021