För att se kalender över viktiga deadlines och händelser för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar – klick här

2018

OBS – ändringar kan förekomma. Vi uppdaterar löpande här. 

6-21 januari: Sound becomes Visual – Drama Camp, del 1, i Ål, Norge, 16-30 år

25-28 januari: SDUF:s kick off och förbundsstyrelsemöte i Stockholm

26-28 januari: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 1 (i samarbete med SDI och SDR)

Februari-mars:  SDUF och projektet Barn- och ungdomsjour på teckenspråk har skolturné, dvs besöker skolor runt om i Sverige för döva och hörselskadade i olika åldrar, och berättar om SDUF och BOUJT:s verksamhet.

16-18 februari: Bemötandeuttbildning för volontärer i Västanviks folkhögskola (via projektet Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk)

7 mars: DDU (Dalarnas Dövas Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Leksand

10 mars: UF Viljan (Ungdomsföreningen Viljan) har sitt årsmöte i Vänersborg

14-18 mars: Sound becomes Visual – Drama Camp, del 2, i Paris, Frankrike, 16-30 år

16 mars: SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd) har sitt årsmöte i Stockholm

16-18 mars: DNUR-möte i Danmark

23 mars: Projektet BOUJTs (Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk) webbjour öppnar

23-25 mars: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 2 (i samarbete med SDI och SDR)

Vår: SDUF:s övriga anslutna ungdomsklubbar har sina respektive årsmöten

8-14 april: (WFDYS):s världsbarnsläger i Buenos Aires, Argentina för 9-12 år

14 april: GTU (Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Göteborg

19-20 april: SDUF:s förbundsstyrelsemöte i Uppsala

20-22 april: Ungdomsklubbskonferens i Uppsala med temat Dövungdomsrörelsen – kultur och historia från döva ungdomars perspektiv

27-29 april: Utbildningshelg för SDUF:s lägerledare i Örebro

4-6 maj: Stadskampen 2018 i Leksand, med Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU) som värd

11-13 maj: Styrelseutbildning för ungdomsklubbarna i Västanviks folkhögskola, Leksand

19 maj: Projektet BOUJT (Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk) har födelsedagsfest i Dövas Hus, Stockholm

24-30 juni: Barnläger i Västanviks folkhögskola, Leksand för 6-12 år

2-6 juli:  SDUF i Almedalen på Gotland

6-15 juli: Europeiskt (EUDY) ungdomsläger och EUDY General Assembly i Rumänien för 18-30 år

9-15 juli: Nordiskt juniorsläger i Punkaharju, Finland för 13-17 år

21-29 juli: Europeiskt (EUDY) juniorsläger i Tesáre, Slovakien för 13-17 år

Sommar: Spelläger i Sverige för 13-17 år

2-5 augusti: Nordisk dövkulturfestival i Köpenhamn, Danmark

5-11 augusti: Nordiskt ungdomsläger i Danmark för 18-30 år

24-26 augusti: SDUF:s förbundsstyrelsemöte i Stockholm

21-23 september: Dövas Dag

Höst: En helg för ungdomar 18-30 år

Höst: Bemötandeuttbildning för volontärer (via projektet Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk)

Höst: DNUR-möte i Norge

Höst: Dövstudier Junior i Västanviks folkhögskola

25-26 oktober: SDUF:s förbundsstyrelsemöte i Malmö

26-28 oktober: SDUF:s förbundsstämma i Malmö