Lägergruppen

SDUF:s permanenta arbetsgrupp Lägergruppen består av några SDUF-medlemmar och ansvarar för SDUF:s lägerverksamhet varje år. Vi planerar och arrangerar läger i Sverige och vi har kontakt med nordiska, europeiska och världsorganisationer om internationella läger som svenska barn och ungdomar kan åka till. Vi lägger upp information och marknadsföring, tar emot anmälningar och jobbansökningar samt väljer deltagare och rekryterar ledare.

Förutom det så ansvarar vi också för lägerledarutbildningshelgen som hålls varje vår samt håller alla lägerdokument aktuella. VI arbetar ständigt med att utveckla och förbättra alla våra läger utifrån utvärderingarna. Observera att vi INTE ansvarar för språkresan. Har du tips eller idéer om lägerverksamheten, blir vi glada om du kontaktar oss!

Lägergruppen består av:
Cecilia Björck
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard
Annika Hansson
Leila Svetlov (som representant från SDUF-styrelsen)
Ellinor Persson (verksamhetsansvarig och adjungerad tjänsteman)

Lägergruppens olika dokument och riktlinjer 
Arbetsgrupper – PM (för Lägergruppen)
Tystnadsplikt för alla som jobbar i SDUF:s verksamhet 
(gäller både för Lägergruppen och för alla lägerledare)
Hur Lägergruppen arbetar och rekryterar ledare och deltagare – riktlinjer
Hur SDUF och Lägergruppen jobbar med teckenspråksmiljön på läger
 
Krishanteringsplan – för både lägerledare och övrig verksamhet i SDUF
Bilagor & mallar  – för lägerledare

Lägerhandbok 
– för lägerledare
Ekonomiskt stöd för deltagare att ansöka – för deltagare

Information utåt
Vi informerar alla SDUF:s medlemmar om aktuella läger och deadlines för anmälningar och jobbansökningar, via:
– SDUF:s sociala medier som Facebook och Instagram
– Den här hemsidan www.sduf.se , både som Nyheter och under Läger-fliken
– SDUF:s sidor Unga Dövas Zon i Dövas Tidning
– SDUF:s skolturnéer där skolor i hela Sverige besöks
– En gemensam broschyr tillsammans med andra ungdomsorganisationer som delas ut under alla SDUF:s skolbesök och events
– Rapporter från gamla läger i bland annat SDUF:s verksamhetsberättelser och här i hemsidan

Har du funderingar, tips eller idéer om lägerverksamheten, blir vi glada om du kontaktar oss!
E-mail: lager@nullsduf.se

Skype/videosamtal: boka en tid med oss via e-mail.
(vill du ställa frågor om språkresan, e-maila till kansli@nullsduf.se eller läs mer här)

Egna tillfällig arbetsgrupp för NUL 2020 i Säfsen finns nu att nå här: nul@nullsduf.se