Det är vi som är SDUF:s Lägergrupp och vi ansvarar för SDUF:s läger varje år. Vi planerar kommande läger, har kontakt med nordiska, europeiska och världsorganisationer om internationella läger, vi öppnar anmälan, tar emot anmälningar och jobbansökningar samt rekryterar ledare. Förutom det så ansvarar vi också för lägerledarutbildningen som hålls varje vår, samt håller alla lägerdokument aktuella. Observera att vi INTE ansvarar för språkresan.

Vi består av:
Juni Sowell
Johan Robach
Jonna Delvert
Daniel Littorin (som SDUF-styrelseledamot)
Sofia Nilsson (SDUF:s verksamhetsansvariga och adjungerad kanslipersonal)

Lägergruppens olika dokument (ladda ned)
PM för arbetsgrupper (för Lägergruppen)
Tystnadsplikt för alla som jobbar i SDUF:s verksamhet 
(gäller både för Lägergruppen och för alla lägerledare)
Hur Lägergruppen arbetar och rekryterar – riktlinjer
Krishanteringsplan – för både lägerledare och andra events i SDUF
PM för Lägerverksamheten
– för lägerledare
Bilagor till PM för Lägerverksamheten 
– för lägerledare
Ekonomiskt stöd för deltagare att ansöka – för deltagare

Information utåt
Vi informerar alla SDUF:s medlemmar om aktuella läger och deadlines för anmälningar och jobbansökningar, via:
– SDUF:s Facebook
– Den här hemsidan (både som Nyheter och under Läger-fliken)
– SDUF:s sidor ”Unga Dövas Zon” i Dövas Tidning
– SDUF:s skolturnér där skolor i hela Sverige besöks
– En gemensam broschyr tillsammans med DBU (Dövblind Ungdom) och UH (Unga Hörselskadade) som delas ut under alla SDUF:s skolbesök och events
– Rapporter från gamla läger kommer med i SDUF:s verksamhetsberättelser

Vill du komma i kontakt med oss?
E-mail: lager@nullsduf.se
Skype: vi kan också skypa, boka då en tid via e-mail!
(vill du ställa frågor om språkresan, e-maila till kansli@nullsduf.se eller gå in här (länk))