Förbundskansliet

Osäker på vem du ska kontakta? Tveka inte att maila oss alla på kansliet! E-mail: kansli@nullsduf.se

Det är vi som jobbar på SDUF. Vi är tvåspråkiga – och tar emot frågor, idéer och samtal på både teckenspråk och skriven svenska. Du kan välja att använda t ex Skype eller Facebook Messenger för att ta kontakt direkt med oss på teckenspråk. Många idag föredrar också snabbare och enklare kommunikationssätt än e-mail, som Facebook. Därför har vi på kansliet egna Facebook-konton där du kan lätt nå oss för små eller stora frågor.

FÖRBUNDSKANSLIET

Generalsekreterare

Johanna Söderström
johanna@nullsduf.se

Ansvarsområden: Arbetsledning, intresssepolitiska frågor, elevdemokrati, projekt, samverkan med andra organisationer och föreningar samt externa kontakter både på lokal, riks- och internationell nivå.

Verksamhetsansvarig

Jiin Najar
jiin@nullsduf.se
+46735 287 971 (SMS eller Whatsapp)

Ansvarsområden: Läger, kurser och annan verksamhet både i Sverige och internationellt, ungdomsklubbar, elevdemokrati, SDUF:s sidor i Dövas tidning samt SDUF:s hemsida


Ekonomiadministratör

Tahir Mohammed
tahir@nullsduf.se
Skype: tahir.sduf1506
Bildtelefon: 0406146985 (T-meeting)

Ansvarsområden: Ekonomi, administration och bokningar (t ex resor)

PROJEKTET BARN- OCH UNGDOMSJOUR PÅ TECKENSPRÅK

Jiin Najar

Volontäransvarig
jiin@nullboujt.se

Olivia Renner Balkstam
Tjänstledig

Webbansvarig
olivia@nullboujt.se

Besökadress och postadress: 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg
(ca 5-10 min promenad från tunnelbanestationen Rissne) – OBS – mycket vägbygg den vägen just nu!