Turkost fokus på styrelsearbete – en kurs på Västanviks folkhögskola

ALL INFORMATION PÅ TECKENSPRÅK FINNS HÄR I FACEBOOK-EVENTET ”Turkost fokus på styrelsearbete” 

TURKOST fokus på styrelsearbete för döva ungdomar! En styrelseutbildning för SDUF:s medlemmar från hela Sverige, från ca 15 år gammal upp till 30 år. Det spelar ingen roll om du redan sitter i styrelse för en ungdomsklubb, någon annan förening eller funderar på att göra det och vill veta mer först.

KOSTNAD:
500 kr, då ingår ALLT, resor, boende i vackra Västanviks folkhögskola, måltider, umgänge och själva kursen. Vi har plats för ca 15 deltagare. Obs – anmälan och inbetalning är bindande! Vid avhopp, får ungdomsklubben betala eventuella avbokningskostnader för tåg och boende.

INNEHÅLL: 
Bland annat hur är man ombud på SDUF:s förbundsstämma? Hur kan man som lokal ungdomsklubb samarbeta mer med dövföreningen, skolan/elevrådet, andra lokala föreningar t ex UH eller andra ungdomsklubbar? Vad innebär det egentligen att vara ordförande, kassör, sekreterare, valberedning…? Hur fungerar ett bra styrelsearbete? Vad är det för skillnad på ungdomsklubb och SDUF? Och massor mer! 

TIDER:
Vi startar vid lunch fredag den 11 maj och slutar efter lunch söndag den 13 maj. 

DEADLINE för anmälan 6 april: 
Vi förutsätter att du har goda färdigheter i teckenspråk då alla lektioner sker på svenskt teckenspråk.  Du anmäler dig till din lokala ungdomsklubb eller om du inte vill representera någon ungdomsklubb, anmäl dig direkt till SDUF. När du anmäler dig, skriv eller videofilma dig och förklara varför du vill delta på kursen. Kursen kan ta upp till max 15 deltagare, så anmäl dig redan idag!

Vem kan anmäla sig? Alla som är döv och ungdom upp till 30 år. Ungdomsklubben eller du skickar anmälan till Sofia på sofia@nullsduf.se senast 6 april 2018! Anmälan per person ska innehålla (på skrift eller video):
Kursens namn: Turkost fokus på styrelsearbete
För vilken ungdomsklubb:
Förnamn och efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-mail:
Önskas logi på Västanvik?: JA eller NEJ
Varför du/deltagaren vill delta på kursen: 

För ökad chans att få plats, anmäl dig via din ungdomsklubb! Vi prioriterar dem först, sen får övriga vara med om det finns plats.

Garanterad plats för varje ungdomsklubb
Vi räknar med ca 10-15 deltagare. Alla som är medlem hos SDUF kan anmäla sig till denna kurs, men SDUF vill prioritera våra 8 aktiva ungdomsklubbar först, de får förtur med minst 2 garanterad plats per ungdomsklubb. Om det är flera som vill anmäla sig via samma ungdomsklubb, kan ungdomsklubben skicka en ”prioriteringsordning” på personerna. Om du vill anmäla dig utan ungdomsklubb, går det bra, om det finns platser över.

Medlemskap i SDUF
För att delta i den här kursen med medlemsrabatt ska du vara medlem i din ungdomsklubb och SDUF. Är du osäker på om du är medlem? Kontakta Sofia på sofia@nullsduf.se!

Frågor? Skriv i Facebook-eventet eller mejla till verksamhetsansvariga Sofia på sofia@nullsduf.se

Välkommen med din anmälan!