Utbildningshelg för dig som ska jobba som lägerledare hos SDUF

Utbildningshelgen 2021 blir av den 23-25 april i Örebro. Mer detaljerad information kommer på mejl till alla som fått jobb som lägerledare.

Vill du ansöka jobbet som sommarlägerledare? Gör det senast 11 mars 2021! Länk kommer!

Utbildningshelgen för lägerledare är både viktig, nyttig och obligatorisk för dig som ska jobba som lägerledare hos SDUF. Vi har ibland en gemensam lägerutbildning tillsammans med andra organisationer, t ex UH (Unga Hörselskadade) och DBU (Dövblind Ungdom). Ibland kör SDUF eget, och det sker oftast i Örebro eller i Stockholm under april eller i början av maj.

Under helgen får du en perfekt chans att träffa andra lägerledare, lär känna varandra samt ha värdefull planeringstid. Ni får också lära er konflikthantering, HLR (Hjärt- och Lungräddning), Första hjälpen, NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, Asperger etc.) samt om hur man bemöter språkmiljön (teckenspråk och tal) på ett bra sätt och mycket mer!

Om du bor i samma stad som utbildningshelgen, så bor du hemma som vanligt och deltar med i utbildningen fredagen, lördagen och söndagen. Om du bor i en annan stad, så står SDUF för dina rese- och boendekostnader. All mat och hela helgen är gratis.

Mer praktisk information kommer närmare utbildningshelgen till er som fått jobb som lägerledare. Det är information som deltagarlista, spikat program, vad man ska packa med samt material t ex Krishanteringsplan och andra dokument, att läsa på i lugn och ro innan utbildningshelgen. För att se hur lägerdokumenten ser ut (alla får i mejl), klick här. 

Kom ihåg att utbildningshelgen är obligatorisk! Har du frågor om utbildningshelgen – kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se !