Utbildningshelg för dig som ska jobba som lägerledare hos SDUF

Utbildningshelgen 2018 blir av 27-29 april i Örebro! Mer information kommer senare här på hemsidan.

Helgen är obligatorisk för dig som ska jobba som lägerledare hos oss. Vi har ibland en gemensam lägerutbildning tillsammans med andra organisationer, t ex UH (Unga Hörselskadade) och DBU (Dövblind Ungdom). Ibland kör SDUF eget.

Under helgen får du chansen att träffa andra lägerledare och lära känna varandra samt ha planeringstid. Ni får också lära er konflikthantering, HLR (Hjärt- och Lungräddning), Första hjälpen, NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, Asperger etc.) samt om hur man bemöter tvåspråkigheten (teckenspråk och tal) på ett bra sätt och mycket mer!

Om du bor i Stockholm, så bor du hemma som vanligt och deltar med i utbildningen fredagen, lördagen och söndagen. Om du bor utanför Stockholm, så står SDUF för dina rese- och boendekostnader. All mat och helgen är gratis.

För att se preliminärt program för helgen (kommer senare)

Mer praktisk information kommer senare till er som fått jobb som lägerledare. Det är information som tågbokningar, vägbeskrivning, vad man ska packa, fastspikat program samt material som t ex krishanteringsplan och PM för Lägerverksamheten, att läsa på innan utbildningen. För att se hur lägerdokumenten ser ut (alla får samma i mejl), klick här. 

Kom ihåg att utbildningshelgen är obligatorisk! Har du frågor om utbildningshelgen – kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se !

Vill du ansöka jobbet som sommarlägerledare? Gör det senast 7 mars 2018! Klick här!