PRESSMEDDELANDE: SDUF kritiserar förlängningen av SPSMs GD-förordnande.