Hemvägledare till föräldrar till döva och hörselskadade barn

Hemvägledare till föräldrar till döva och hörselskadade barn

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Sveriges Dövas Ungdomsförbund har i helgen samlats till konferens i Malmö, närvarande finns
representanter från ungdomsklubbar från hela Sverige. Vi vill lyfta en viktig funktion som vi
upplever har försvunnit. Hemvägledare för föräldrar till döva och hörselskadade barn.

Vilka skolalternativ finns? Var ska hen gå på dagis? Vad är teckenspråk? Vad är dövkultur? Hur är en
förälder till ett barn som har ett annat språk? Hur gör jag för att lära mig teckenspråk? Hur ska vi
utveckla ett gemensamt språk här hemma för hela familjen?

Genom att av landstinget erbjudas en hemvägledare så har föräldrar som ställs inför allt detta nya en
större möjlighet att erbjuda sitt barn en bra uppväxt utifrån sina förutsättningar på sitt eget språk.

För att visa på positiva erfarenheter ser vi att det är viktigt att hemvägledaren själv har egna
erfarenheter av att vara döv eller hörselskadad samt teckenspråkskompetens. Genom att föräldrarna
får träffa en vuxen förebild ökar deras förutsättningar att ge sitt barn en rättvis start i livet. En
hemvägledare kan också bidra till att familjen får kontakt med civilsamhället som organiserar döva
och hörselskadade barn samt deras familjer. Genom civilsamhället får föräldrarna och barnen tillgång
till en arena där de kan träffa andra i samma situation. De får möjlighet att lära sig teckenspråk i en
avslappnad miljö, utbyta erfarenheter och skapa ett kontaktnät.

Idag möts föräldrarna bara av vården, som har ett till största delen medicinskt perspektiv och annan
kunskap än den vi efterfrågar här att ge. Genom att återinföra hemvägledare ökar vi förutsättningarna för döva och
hörselskadade barn att få en bra uppväxt, genom kunskap kan föräldrarna göra välgrundade val om
sitt barns framtid.

Kort sagt: återinför hemvägledare för föräldrar till döva och hörselskadade barn för att öka barnens
förutsättningar till ett bra liv.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Ungdomsklubbskonferensen 2014 Malmö