Likvärdig utbildning

Likvärdig utbildning

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Kärt barn har många namn: dövskola, specialskola, hörselklasser, teckenspråkig skola osv.  I den här texten kommer vi att använda ordet specialskola med vilket vi syftar på den statliga specialskolan för hörselskadade och döva som drivs i SPSM:s regi.

Vi i Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom och Unga Hörselskadade skriver denna text gemensamt för att klargöra vår ståndpunkt i skolorna vara eller icke vara. Något som då och då tas upp i olika sammanhang. Vi är ofta kritiska till specialskolan. Vi ställer oss mycket frågande till namnet “specialskola” och de signaler det sänder om vår målgrupp. Vi är även kritiska till hur skolan sköts, vilka som är lärare i den och vilka som sitter i ledningen. Vi framför den här kritiken när vi kan i de forum vi kan och kämpar hårt för att lyfta den här debatten eftersom frågan om likvärdig utbildning är livsavgörande för våra målgrupper. Med det sagt så vill vi verkligen understryka att vi alla tre organisationer är av den starka åsikten att en statlig skola är ett måste för att kunna erbjuda våra målgrupper en likvärdig utbildning med andra barn och unga i samma ålder. Kommunerna har inte resurser eller förutsättningar att kunna göra detta.

För att våra målgrupper ska få en likvärdig utbildning krävs mindre klasser än den kommunala skolan klarar av att erbjuda, en teckenspråkig miljö och/eller tekniska hjälpmedel. Vi vill att alla barn och unga som har någon typ av hörselskada eller är döva får undervisning på teckenspråk.

Att gå integrerat i en skola med hörande elever är inte önskvärt för många av de barn och unga som är i våra målgrupper, det betyder en miljö där eleven inte kan ta till sig undervisningen och en miljö där eleverna inte har förutsättningarna till fullgod kommunikation

Vi vill med det här inlägget klargöra följande åsikter:

  • Behåll en statlig skola för barn som är döva, har en hörselskada eller dövblindhet.

  • Ge alla barn i våra målgrupper möjligheten att lära sig teckenspråk, oavsett val av skola.

Sara Bryntse
Ordförande Unga Hörselskadade

Fredrik Lundgren
Ordförande Dövblind Ungdom

Mia Modig
Förbundsordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund

sduf bild.jpg         325199_154471791323991_1946556203_o.jpg