Program för lägerledarutbildningshelgen 27-29 april

Program för lägerledarutbildningshelgen 27-29 april

Nu finns programmet ute för den obligatoriska utbildningshelgen 27-29 april 2018 i Örebro för alla som ska jobba som SDUF-lägerledare i sommar.
 

 

SDUFs utbildningshelg den 27-29 april i Örebro – för dig som vill jobba som lägerledare.

Vad tas upp? Under utbildningshelgen kommer det att tas upp trygg miljö på läger med Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk, HLR och Första Hjälpen, NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, teckenspråksmiljön på läger, genomgång av Krishanteringsplanen, konflikthantering/ledarskap – och planeringstid för alla lägerledare för respektive läger. Om kvällarna finns det gott om tid för mysig samvaro.

Du ansöker som lägerledare senast 7 mars och får då delta i utbildningshelgen, länk för jobbansökan: http://sduf.se/verksamhet/lager/jobb/

Frågor? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se

Vi ses där i Örebro!

Lämna ett svar