INFORMATION från SDUF:s arbetsutskott

INFORMATION från SDUF:s arbetsutskott

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

INFORMATION från SDUF:s arbetsutskott:

Ni har säkert sett att vi innan jul hade annonserat ut för ny generalsekreterare. Under tiden påbörjade vi processen med rekryteringen. Det dök upp problem vilket medförde att vi fick avbryta rekryteringen. Problemet har sin grund i ekonomiska förutsättningar och hur vi kan klara oss med att anställa ny personal. Budgetförslaget för 2019 hade godkänts vid förbundsstämman i november. Detta innebär att vi inte kan göra större ändringar i budgeten.

Vi i AU arbetar vidare för att hitta en bra lösning. Så fort har hittat en lösning kommer vi påbörja en ny process med att annonsera ut för en generalsekreterare. Detta pågår fram tills vi hittar en generalsekreterare, tills vidare löser vi detta internt med styrelsen och kansliet. Vi hoppas att vi snart hitta en lösning.

Vi kommer informera er om något nytt händer. Om ni har frågor eller funderingar så kan ni skicka ett mejl till au@nullsduf.se.