Kallelse till SDUF:s extra förbundsstämma

Kallelse till SDUF:s extra förbundsstämma

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Kallelse till SDUF:s extra förbundsstämma

SDUF:s extra förbundsstämma sker under vår ungdomsklubbskonferens på Björkö, Göteborg den 5-7 april 2019. Den extra stämman kommer att bara behandla en fråga: fyllnadsval efter att vår styrelseledamot Hedvig Hulth Ljungkvist har avgått ur SDUF-styrelsen.


Program, detaljer, anmälan och allt runt ungdomsklubbskonferenshelgen finns här: http://sduf.se/verksamhet/ungdomsklubbskonferens/ . Ungdomsklubbarnas representanter blir ombud och har rätt att rösta under extra stämman. De deltar i övriga helgen som vanligt.


Extra stämman beräknas inte ta så lång tid med sin enda punkt, så övrig helgen är som vanligt med SDUF:s ungdomsklubbskonferens med temat “Vägen till framgång”. Deadline för anmälan är 4 mars!


Frågor om fyllnadsvalet? Kontakta SDUF:s valberedning, där Juni Sowell är sammankallande, valberedning@nullsduf.se