Tolkcentralerna har tilldelats SDUF:s pris Årets Handbojor

Tolkcentralerna har tilldelats SDUF:s pris Årets Handbojor

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Sveriges Dövas Ungdomsförbund väljer Tolkcentralerna i Sverige för årets Handbojor med motivering till deras fortsatta brist på tillgänglighet och bidragande till utanförskap

för tiotusentals döva och hörselskadade enbart för den egna ekonomiska vinningen. De har misslyckats att möta behovet trots det politiska ansvaret som de bär.

Tolkcentralerna i Sverige har fått i uppdrag att utföra vardagstolkning enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7§. Trots nationellt beslut är förutsättningarna olika beroende på var tolkanvändare bor i landet. Detta eftersom inte alla tolkcentraler har samma tolkning av vad som innefattas i deras uppdrag och inte heller har alla tolkcentraler liknande prioriteringar – prioriteringar ser olika ut och beredskapstolkningen ser olika ut beroende på var i landet.

Läs hela vårt öppet brev här: Uttalande Handbojor 2019