Engagera dig! – en kurs på Västanviks folkhögskola

(längst ned på denna sida finns mer information från SDUF om medlemsrabatt)

Information från Västanviks folkhögskola:

Förra gången blev en succé! Vi kör nu en ny grupp 2018:

26-28 januari och 23-25 mars 2018 på Västanviks folkhögskola i Leksand

Två helgkurser för dig som vill göra något för dövrörelsen!

I samarbete med Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Svenska Dövidrottsförbundet (SDI).

Kursinnehåll:
Kursen ger dig nya kunskaper och verktyg för att kunna engagera dig i olika uppdrag. Du får olika perspektiv om hur dövrörelsen har arbetat och var dövrörelsen är på väg? Alla nyanlända svenskar, hur får vi med dem i dövrörelsen? Diskussioner och praktiska övningar kring dessa frågor som du har nytta av i ditt fortsatta arbete-engagemang!

På kursen kommer vi att ta upp bland annat: Ledarskap, Organisationskunskap, Genusperspektiv, Dövstudier och Praktiska övningar. Mellan helgkurserna får du en hemuppgift.

Kursdatum:
Helgkurs 1: 26-28 januari (fredagskväll till söndag eftermiddag)
Helgkurs 2: 23-25 mars (fredagskväll till söndag eftermiddag)

Kurskostnad:
3500 kr, helpension dvs. mat och logi (avser boende i dubbelrum). Kontakta din organisation för mer information ang. kostnaderna.

Anmälan:
Vi förutsätter att du har goda färdigheter i teckenspråk. Alla lektioner sker på svenskt teckenspråk. Du måste vara minst 18 år och du anmäler dig till din medlemsorganisation. Då får du också mer information.

SDUF: Sofia Nilsson, sofia@nullsduf.se
länk till hemsida
SDR: Alexia Lefebvre, alexia.lefebvre@nullsdr.org
länk till hemsida
SDI: Therese Rollvén, therese.rollven@nulldovidrott.se
länk till hemsida

När du anmäler dig, skriv eller videofilma dig och förklara varför du vill delta på kursen. Varje organisation har 8 platser, så anmäl dig redan idag!

Sista anmälningsdag:
17 november 2017

Information från SDUF om kursen

SDUF erbjuder en medlem från varje ungdomsklubb (totalt 8 personer från 8 ungdomsklubbar) en garanterad plats på kursen, med 1500 kr medlemsrabatt per person och att vi täcker all resekostnader! Så det deltagaren får betala själv är 2000 kr för kurs, mat, boende och resor för två helger. Vi arbetar med att sänka kostnaden ännu mer, vi går ut med information senare om eventuell mer sänkning.

Om några ungdomsklubbar inte skickar någon, kan andra ungdomsklubbar skicka fler personer. Alla som är intresserade får anmäla sig till sin lokala ungdomsklubb, som skickar in anmälan samt en lista med reserver.

Ungdomsklubbar skickar sin anmälan till Sofia på sofia@nullsduf.se senast 17 november 2017! Anmälan per person ska innehålla (på skrift eller video): 
Kursens namn:
Engagera dig!
För vilken ungdomsklubb:
Förnamn och efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-mail:
Önskas logi på Västanvik?:
JA eller NEJ
Varför du/deltagaren vill delta på kursen: 

Resor: Varje deltagare bokar sina resor själva på det billigaste sättet och skickar sen kvitton till SDUF, som betalar åter till personen eller ungdomsklubben efter genomförd kurs.

Medlemskap i SDUF: För att delta i den här kursen med medlemsrabatt ska du vara medlem i din ungdomsklubb (och SDUF). Är du osäker på om du är medlem? Kontakta Sofia på sofia@nullsduf.se!

TIPS om kostnader: Ungdomsklubben kan, om ekonomiska möjligheter finns, bidra med en del av deltagaravgiften. Den enskilda kan också söka fonder, lista på fonder finns här (länk)

TIPS för dig som vill lära dig mer om styrelsearbete: Om du vill lära dig mer grundläggande om hur en styrelse eller föreningsliv fungerar, vilket den här Engagera Dig!-kursen inte tar så mycket upp om – så tipsar vi istället om att SDUF kommer att ordna en styrelseutbildning senare under samma vår 2018. Håll utkik efter mer information!

Välkommen med din anmälan!