SDR och SDUF lämnar synpunkter i ett gemensamt remissvar på förslaget till reviderad läroplan för förskolan.

Läs hela remissvaret i pdf fil: läroplan förskola remissvar SDR och Sveriges Dövas Ungdomsförbund lämnar synpunkter i ett gemensamt remissvar. SDR arbetar för dövas och teckenspråkigas mänskliga och demokratiska rättigheter, samt driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats. SDUF är ett ungdomsförbund som strävar efter att döva och hörselskadade barn och…
Läs mer