2 st SDUF-medlemmar sökes – senast 16 juli till styrgruppen för Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk-projektet

2 st SDUF-medlemmar sökes – senast 16 juli till styrgruppen för Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk-projektet

Hej!

Jag heter Carolina och arbetar som projektledare i projektet barn-och ungdomsjour på teckenspråk. Vi söker nu två medlemmar som vill delta i styrgruppen, styrgruppen ska bestå av ägarna till projektet och det är SDUF, dvs ni medlemmar och så två representanter från styrelsen skall vara med i gruppen. Syftet med styrgruppen är att ägarna till projektet ska ha insyn i arbetet och ha möjlighet till att diskutera hur vi kan föra arbetet framåt.

Vi kommer att träffas några gånger under året, ungefär tre till fyra gånger, för att följa upp vårt arbete samt för att diskutera projektet. Vi ordnar resa och logi.

Skicka in anmälan senast den 16 juli till carolina@nullsduf.se

Lämna ett svar