Förtydligande om var SDUF står i frågan om teckenspråksmiljön och hörseltekniska hjälpmedel i lägerverksamheten

Förtydligande om var SDUF står i frågan om teckenspråksmiljön och hörseltekniska hjälpmedel i lägerverksamheten

SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund vill förtydliga var SDUF står i frågan om teckenspråksmiljön och hörseltekniska hjälpmedel i vår verksamhet, bland annat lägerverksamheten.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund har och kommer under alla omständigheter att sträva efter döva och hörselskadade barns och ungdomars rätt till teckenspråk och delaktighet på samma villkor som alla andra i samhället. Det innebär att på våra aktiviteter, kurser och läger pratar vi på svenskt teckenspråk, så att alla ska kunna känna sig fullt delaktiga oavsett hur lite eller mycket man hör, med eller utan sina hörseltekniska hjälpmedel.

Vi vill lyfta fram att på våra läger är svenskt teckenspråk det primära kommunikationssättet. Alla våra ledare eller ansvariga för aktiviteten/lägren pratar fullt på svenskt teckenspråk och de jobbar även med att uppmuntra och främja svenskt teckenspråk. Vi vill också förtydliga att det går bra ta med och/eller använda hörseltekniska hjälpmedel under aktiviteten eller lägerveckan så länge man pratar svenskt teckenspråk.

Detta eftersom SDUF är en av de få organisationer som erbjuder aktiviteter och läger helt på svenskt teckenspråk, och vi anser att det är viktigt att värna om språket och ett av vårt främsta mål är att våra aktiviteter och läger ska fungera som en frizon i majoritetssamhället, där alla kan känna sig trygga och vara fullt delaktiga på sitt språk: svenskt teckenspråk. Det stärker döva och hörselskadades barns och ungdomars kulturella identitet och självkänsla, så att de kan känna trygga med sig själva och utvecklas lika mycket som alla andra i samhället.

Vi uppdaterar löpande alla våra policies till att bli ännu tydligare var SDUF står i den här frågan. Vi utvecklar även ständigt våra riktlinjer i hur vi arbetar för en så bra teckenspråksmiljö som möjligt till exempel i vårt kommande Barnläger i Sverige. Mer information finns på vår hemsida.

Vi välkomnar alltid alla döva och hörselskadade barn och ungdomar med dövkulturella och teckenspråkiga bakgrund samt hörande barn och ungdomar som till exempel har döva föräldrar eller syskon till våra aktiviteter och läger på svenskt teckenspråk.

Finns det funderingar eller frågor – kontakta gärna SDUF:s Lägergrupp på lager@nullsduf.se, där det också finns möjlighet till att boka Skype-tid.

Lämna ett svar