Vi vill tipsa om att det går att boka en föreläsning om 50 års historia med döva ungdomar i Sverige, även under våren 2018 hos er förening eller skola!

Urban Mesch och Charlotte Gustavsson, också författarna till Sveriges Dövas Ungdomsförbunds 50-årsjubileumsbok, erbjuder en föreläsning om boken och om 50 år av döva ungdomars rörelse i Sverige med pionjärer, ideellt engagemang och gemenskap. De bjuder på ett spännande och humorfyllt föredrag präglat av kunskapslust och inspiration, på allt mellan 1 till 3 timmar inklusive diskussioner, efter era behov och önskemål.

För mer information, olika paket och bokning, klick här: http://sduf.se/boka-forelasning/

Funderingar eller frågor? Kontakta SDUF:s kansli på kansli@nullsduf.se.

Tveka inte att boka en föreläsning!

PS. Vill du köpa ett eget exemplar av boken? Beställ här: http://sduf.se/50-arsboken/