Pressmeddelande 2018-06-29 – Inkludera vår kompetens!

Pressmeddelande 2018-06-29 – Inkludera vår kompetens!

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

https://vimeo.com/277661001

Pressmeddelande 2018-06-29

Inkludera vår kompetens!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund organiserar ca 900 medlemmar i hela Sverige och arbetar för att döva och hörselskadade barn och ungdomar ska få samma möjligheter som alla andra ute i samhället – god utbildning, samhällsinsatser på sina egna villkor och ingång till arbetsmarknaden. SDUF bedriver för närvarande två projekt:

Arvsfondsprojektet Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk vars syfte är att driva en webbaserad jourverksamhet dit barn och ungdomar kan vända sig om de är i behov av stöd. Projektet arbetar även för att döva och hörselskadade barn och ungdomar ska vara medvetna om sina rättigheter och för att samhället ska ta sitt ansvar genom att erbjuda döv- och teckenspråkskompetens i alla instanser som rör barn och ungdomar.

Sedan tre år tillbaka ett annat arvsfondsprojekt om arbetsmarknaden VI SKA MED tillsammans med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom där projektet samlar statistik, informerar om rättigheterna i arbetsmarknaden för målgrupperna samt verkar opinionsbildande för att sätta våra problem och frågor synliga i agendan.

Ungdomsförbundet tillsammans med dessa två projekt kommer att arbeta i Almedalen under hashtaggen #inkluderavårkompetens och uppmärksamma att det måste bli slut med falska samråd, brutna löften och att använda vår kompetens i direkta frågor som rör oss döva och hörselskadade.

Det gemensamma målet är att efter Almedalen ska beslutsfattare och makthavarna arbeta direkt med oss när det handlar om våra frågor – rätten till svenskt teckenspråk i alla livets områden ska aldrig prioriteras bort. Bristen på kompetens löses genom att inkludera vår kompetens!

Kontaktpersoner:

Alexandra Polivanchuk, SDUF generalsekreterare
E-post: alexandra@nullsduf.se
SMS: 073-745 39 69

Carolina Ekström, BOUJT projektledare
E-post: carolina@nullboujt.se
SMS: 070-948 23 87

Mia Modig, VI SKA MED projektledare
E-post: mia@nullviskamed.se
SMS: 073-509 29 65

Se hela pressmeddelandet i pdf: Inkludera vår kompetens!