BL 2016

Nu är det dags för oss SDUF att ha våra fullt teckenspråkiga sommarläger och events 2019 för döva, hörselskadade och CODA-barn och ungdomar med fullt teckenspråkiga ledare! För att anmäla dig, fyll i anmälningsformuläret här nedan.

 KLICK HÄR (LÄNK) FÖR ATT SE DETALJERAD INFORMATION OM ALLA LÄGER OCH EVENTS FÖR 2019

Eller vill du söka jobb som lägerledare? Klick här

Anmälningsformulär 

SDUF:s medarbetare har tystnadsplikt och vi använder informationen om dig till bara lägret/eventet, inget annat. 

* = obligatoriskt fält

Jag vill delta i dessa läger/events (jag kan välja flera):*
Dövstudiersläger i Leksand, 29 oktober-1 november, 13-17 år - OBS LÄGRET INSTÄLLT
Barnläger 2019, 6-12 år

Förnamn:*

Efternamn:*

Personnummer (inkl de 4 sista siffrorna):*

Gatuadress:*

Postnummer:*

Ort:*

E-mailadress:*

OBS! Information om läger skickas till dig enbart till den här adressen. Det är ditt ansvar att kolla dina mail och att meddela om du byter e-mailadress.

Anhörig/närståendes mobilnummer, för kontakt i nödfall:*

T-shirtstorlek (unisex):*
XS
S
M
L
XL
XXL

Jag är:*
Kille
Tjej
Annat
(pga rumsfördelning)

Döv
Hörselskadad/CI-användare
Hörande

Jag kan simma minst 200 meter:*
Ja
Nej

Övrigt (som är viktigt för SDUF att känna till, för att ge mig ett bra bemötande):
Jag brukar använda assistent/resursperson, t ex i skolan
Jag har synskada
Jag har rörelsehinder
Jag har specialkost/allergi:
Annat:

Bilder/filmer på mig/mitt barn får publiceras i bl. a. Dövas Tidning, verksamhetsberättelser, hemsida och sociala medier:*
Ja
Nej

Jag/mitt barn är medlem i SDUF år 2018:*
Ja
Nej
SDUF:s medlemmar får medlemsrabatt. Mer information om hur mycket finns under respektive läger.

Hur fick du reda på informationen om SDUF:s läger? (du kan välja flera alternativ)
Facebook/sociala medier
SDUF:s hemsida
SDUF:s sidor i Dövas Tidning
SDUF:s skolturné/skolbesök
Under SDUF:s events/träffar
SDUF:s broschyrer
Annat sätt:

Dessa är obligatoriska fält:*
Jag har läst genom "Viktig information att läsa genom noga vid anmälan" och förstår vad det innebär när jag skickar min anmälan och betalning.
Jag förstår att SDUF:s lägerverksamhet och alla läger/events är på fullt teckenspråk och att jag/mitt barn behärskar flytande teckenspråk för full delaktighet.
Jag godkänner att SDUF samlar och använder mina/mitt barns personuppgifter enligt SDUF:s integritetspolicy och dataskyddsförordningen GDPR, för att kunna ordna ett så bra läger som möjligt för mig/mitt barn och att uppgifternas raderas efter lägrets slut (mer information om integritetspolicyn finns här: http://sduf.se/filarkiv/ eller kontakta kansli@nullsduf.se).

Skriv det som står på rutan härnedan och klicka på skicka.
captcha

Deadline: (lägeranmälan för sommarläger 2019 öppnar december 2018)

Vid problem eller frågor, mejla till lager@nullsduf.se

 

VIKTIG INFORMATION ATT LÄSA GENOM NOGA VID ANMÄLAN

Deposition på 500 kr ska betalas in till SDUF för att din anmälan ska vara giltig. Inbetalningen görs till vårt bankgiro: 5759-5647 eller med Swish till 123 218 1477 och skriv ”Deposition + ditt namn + vilket läger/event”. Om du får plats på lägret, så betalar du in resten av deltagaravgiften senare. Om du inte får plats på lägret, så betalar vi tillbaka 500 kr till dig. Om du hoppar av efter xx mars 2019  utan giltigt läkarintyg, så behåller SDUF depositionen. Efter xx mars 2019 behåller SDUF hela lägeravgiften vid avhopp, samt deltagaren är skyldig att betala avbokningskostnader för t ex flyg/tåg.

Informationen uppdateras och det som finns här är allt som vi har fått från t ex de utländska lägerarrangörerna, och det kan uppdateras fler gånger, t ex om deltagaravgiften eller resor fram till anmälan-deadlinen. Det är på eget ansvar att kolla här innan dess. Om det kommer ny information efter deadlinen, så mejlar SDUF ut till alla deltagare.

All kommunikation på lägren sker självklart på fullt teckenspråk. Vi använder inget tal i lägren. Våra läger är teckenspråkiga frizoner för döva och hörsleskadade, där man kan känner sig trygg och fullt delaktig på teckenspråk. Vid läger utomlands används ofta blandat med olika länders teckenspråk och internationella tecken. Vi skickar med ledare som är vana med det. Se mer information här nedan om hur SDUF arbetar med teckenspråksmiljön på läger. Känner du dig osäker på teckenspråket? Vi tipsar om Unga Hörselskadade, Dövblind Ungdom och Riksförbundet DHB  – de har läger också med tal!

Medlemmar får medlemsrabatt
SDUF:s läger är till för alla – men SDUF-medlemmar får medlemsrabatt. Mer information om rabatter för olika läger finns här. För att bli medlem, klick här. Är du osäker på om du är medlem? Fråga oss!

Behöver du ekonomiskt stöd till deltagaravgiften?
Klick här för lista och tips över olika fonder och stiftelser att söka om bidrag för lägerkostnader. SDUF ger inte bidrag till enskilda medlemmar.

Vill du se vad man har gjort på läger förut?
Rapporter finns här och bilder finns här samt i SDUFs Facebook och Instagram!

Vid problem, funderingar eller frågor om läger, deposition, medlemskap eller att söka fonder, kontakta verksamhetsansvariga Sofia:
E-mail: sofia@nullsduf.se
SMS/whatsapp: 0735 287 971
Skype: via tidsbokning

 

HUR SDUF JOBBAR MED TECKENSPRÅKSMILJÖN PÅ LÄGER

Alla våra läger är på fullt teckenspråk och alla lägerledare använder teckenspråk. Det går bra att ta med sig hörseltekniska hjälpmedel till lägerveckan, dock är teckenspråket det primära kommunikationssättet. Detta eftersom antalet läger på fullt teckenspråk är begränsat i Sverige, och SDUF anser det är viktigt att kunna erbjuda det. Vi välkomnar alla barn, döva, hörselskadade, CI-bärare eller hörande, t ex CODA (Children of Deaf Adults). Vi vill undvika situationer där bara tal används, eftersom det finns deltagare som är helt döva och det kan leda till att inte alla känner sig delaktiga. Men barn är barn – självklart kan vissa vara vana att använda tal t ex hemma och råkar göra det ibland på lägret. Det är helt okej, bara det inte används i syfte att kränka eller skapa utanförskap.

SDUF och Lägergruppen jobbar ständigt på att bli ännu bättre med språkmiljön på alla våra läger och vi har diskussioner och workshops i vår obligatoriska utbildningshelg under våren för alla lägerledare, där de får fundera och reflektera över hur man kan lösa konflikter där olika språk är inblandat eller om andra situationer dyker upp, där någon eller några känner sig utanför pga talet. Vi jobbar också på att ha tydliga och gemensamma regler och rollspel med barnen på lägrets första dag där vi förklarar att teckenspråket är det primära kommunikationssättet för att alla ska kunna känna sig fullt delaktiga i lägergemenskapen, och vad som händer om tal används i syfte att göra någon utanför och hur då det kan kännas, och vilka lösningar det istället finns.

Vi skickar informationsbrev som alla deltagare och ev. föräldrar/målsmän får före lägrets start, där det medföljer några olika bilagor, till exempel Lägerkontraktet. Där kan föräldern/målsmannen gå genom med barnet och förbereder honom/henne i vad som gäller; t ex inte stjäla saker, att man ska vara en bra kompis, att man inte ska mobba, att man ska använda teckenspråk för att alla ska förstå en etc. Barnet och föräldern/målsmannen skriver under Lägerkontraktet och skickar tillbaka eller tar med det till lägret.

Om lägerledarna upplever att ett barn under en lägervecka ändå använder tal och undviker teckenspråk i syfte att kränka eller skapa utanförskap, trots tillsägelser, så kan barnet få skickas hem i samråd med föräldrarna. Det gäller också allt annat negativt beteende som inte slutar trots tillsägelser och dialog.

För övrigt informerar SDUF alltid om att våra aktiviteter och läger är på fullt teckenspråk och vi för gärna dialog med föräldrarna som vill anmäla sitt barn men som funderar på hur deras barns teckenspråksvana är och vilka lösningar det finns.

Har du funderingar eller frågor om hur SDUF jobbar med teckenspråksmiljön på läger – kontakta gärna Lägergruppen på lager@nullsduf.se