Den falska tolken

Du visar för närvarande Den falska tolken

Den falska tolken

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Det är en stor uppståndelse det här med den falska teckenspråkstolken.

Självklart är det tråkigt att det hände under Nelson Mandelas minnesceremoni i Sydafrika, men det är viktigt att komma ihåg att tolkproblem sker inte endast i Sydafrika.

Det händer i hela världen, även i Sverige med. Vi har inte ett exakt samma problem men problem har vi iallafall. Kvalitetssäkringen är ett exempel. Statens budgetering för teckenspråkstolkning också, det har minskats på sistone vilket leder till att färre tolkar och att vi har svårare att få tolk.

Vi är fullt medvetna om detta problem och har därför redan en arbetsgrupp tillsammans med hörselorganisationerna som jobbar med tolktjänsteutredningen (som blev nerlagd) men vi jobbar vidare för ett tillgängligt samhälle!