Kontakta oss

Förbundskansliet

Osäker på vem du ska kontakta? 

Tveka inte att maila oss alla på kansliet!
E-mail: kansli@nullsduf.se

Det är vi som jobbar på SDUF. Vi är tvåspråkiga – och tar emot frågor, idéer och samtal på både teckenspråk och skriven svenska. Du kan välja att använda t ex Skype eller Facebook Messenger för att ta kontakt direkt med oss på teckenspråk. Många idag föredrar också snabbare och enklare kommunikationssätt än e-mail, som Facebook. Därför har vi på kansliet egna Facebook-konton där du kan lätt nå oss för små eller stora frågor.

Vi som jobbar på kansliet

Johanna
Söderström

Generalsekreterare

johanna.soderstrom@nullsduf.se

Ansvarsområden: Arbetsledning, intressepolitiska frågor, elevdemokrati, projekt, samverkan med andra organisationer och föreningar samt externa kontakter både på lokal, riks- och internationell nivå.

Jiin
Najar

Verksamhetsansvarige

jiin.najar@nullsduf.se

+46735 287 971

(SMS eller Whatsapp)

Ansvarsområden: Läger, kurser och annan verksamhet både i Sverige och internationellt, ungdomsklubbar, elevdemokrati, SDUF:s sidor i Dövas tidning samt SDUF:s hemsida

Johanna
Blomberg

Ekonomiadministratör

johanna.blomberg@nullsduf.se

Ansvarsområden: Ekonomi och administration.

Romel
Belcher

Intressepolitisk strateg med kommunikatörsansvar 

romel.belcher@nullsduf.se

Ansvarsområden: 

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”