Om SDUF

Lokala ungdomsklubbar

Vi har flera fantastiska ungdomsklubbar som står anslutna till oss, utan dem finns SDUF inte

Ungdomsklubbarna skickar ombuden till vår årliga ungdomsklubbskonferens och förbundsstämma för att påverka SDUFs arbete på riksnivå.

Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)

Leksand
Grundad: 1964
Facebook:  Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
Mail: dalarnadu@nullgmail.com

Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)

Örebro
Grundad: 1967
Hemsida: http://orebroung.blogspot.se/
Facebook: ÖDU
Mail: info.oduk@nullgmail.com

Norrlands Dövas Ungdomsråd (NDUR)

Härnösand/Sundsvall
Grundad: 2012
Facebook: Norrlands Ungdomsklubb
Mail: norrlandsdovasungdomsrad@nullgmail.com

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)

Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)

Malmö
Grundad: 1986 (Vilande 2016)
Återbildades: 2021-03-01
Hemsida:
Facebook: 
Mail: skanesdovasungdomsrad@nullgmail.com

Ungdomsföreningen Viljan (UF Viljan)

Vänersborg
Grundad: 1935
Hemsida: http://ufviljan.blogg.se/
Facebook: UF Villjan
Mail: uf.viljan@nullgmail.com

Vilande ungdomsklubbar

Ibland blir vår anslutna ungdomsklubbar vilande av olika orsaker, vi tar då hand om deras pengar och handlingar tills någon vill väcka det till liv igen. Vill du? Ta kontakt med kansliet på kansli@nullsduf.se!

Göteborgs Teckenspråkiga Ungdom (GTU)

Vilande sen årsskiftet 2018-2019

Göteborg
Grundad: 1953
Hemsida: http://www.gtuklubb.se/
Facebook: GTU – Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Mail: info@nullgtuklubb.se

Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening (JTUF)

Vilande sen våren/årsmötet 2019
Jönköping

Grundad: 2016
Facebook: Jönköpings teckenspråkiga ungdoms förening
Mail: JKPGTUF@nullgmail.com

Ungdomsföreningen Kungsängsliljan (KUL)

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”