Teckenspråk

 

tsp

Att vara ung och teckenspråkig skiljer sig egentligen inte mycket från andra ungdomar. Vi går igenom samma faser i livet och har samma funderingar på vad vi ska bli när vi blir stora och vad som är meningen med livet. Det som kanske skiljer oss åt är att vi använder teckenspråk – ett språk som inte talas utan tecknas. Många av oss har nedsatt hörsel eller ingen hörsel alls och teckenspråket blir därför det språk som används naturligt. Ett språk förblir inte bara ett språk utan det genomsyrar vårt tänkande, vår kultur och framförallt vår identitet. Många unga med hörselnedsättning är inte enbart teckenspråkiga utan också tvåspråkiga eftersom både svenska och teckenspråk används i det dagliga livet.

Det finns också teckenspråkiga ungdomsorganisationer i  världen:

  • DNUR – Dövas Nordiska Ungdomsråd
  • EUDY – European Union of Deaf Youth
  • WFDYS – World Federation of Deaf Youth Section

 

Se alla underflikar, för mer information om teckenspråket.