Om SDUF

Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig, med ca 900 medlemmar i hela Sverige

Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar. Det viktigaste är att du är teckenspråkig eller intresserad av teckenspråk!

SDUF försöker se till att du som döv och hörselskadad ungdom får samma möjligheter som alla andra ute i samhället. Det krävs därför ett intressepolitiskt arbete som innebär att vi bevakar frågor som direkt eller indirekt påverkar din situation.

Vi kan bland annat skriva insändare, remissvar och betona dina rättigheter i olika sammanhang – gärna tillsammans med dig! Rätten till teckenspråk i alla sammanhang är många gånger vårt nyckelord i vårt intressepolitiska arbete. Dina möjligheter till skola, fritid, kultur och jobb ska inte begränsas på grund av att du behöver teckenspråk i din kommunikation. Just diskriminering och okunskap är ofta orsaken till att döva och hörselskadade utestängs från olika valmöjligheter.

Läger

SDUF:s mest kända profil är kanske våra läger som vi ordnar varje sommar sedan flera årtionden tillbaka. All lägerverksamhet är naturligtvis teckenspråkig. Läger innebär inte bara lek och bus utan är också en viktig del i arbetet med att stärka döva och hörselskadades barns och ungdomars identitet och självkänsla.

 

Hur arbetar vi på SDUF?

Varje år har SDUF förbundsstämma på olika platser i Sverige. Under stämmorna går SDUF och ungdomsklubbar tillsammans igenom SDUF:s ekonomi och verksamhet. Ordförandeklubban som ordföranden slår i bordet och tar beslut med har under stämmor varit av olika slag. Vad sägs om ett hundben, en polissiren eller ett äpple? I styrelsen sitter sju personer och de har ett nära samarbete med SDUF:s generalsekreterare och verksamhetsansvarig. Kontoret ligger i Stockholm och delar lokal med Sveriges Dövas Riksförbund.

 

SDUF finns på olika informationskanaler som informera om olika aktuella saker till medlemmarna, följ oss!

Unga Dövas Zon i Dövas Tidning

Facebook

Instagram

 

Ensam är inte alltid stark

Vi på SDUF samarbetar med andra svenska och internationella organisationer i olika frågor som rör vår verksamhet. Läs mer om vilka vi samarbetar med här.

SDUF:s grundvärderingar

Barnrättsperspektivet står alltid i centrum hos oss.

  • Allt vårt arbete utgår från principen om alla människors lika och okränkbara värde.
  • Vi tror på ett samhälle där alla får samma möjligheter oavsett funktionalitet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, kön, religion eller annan trosövertygelse.
  • Vi utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket betyder att vi ser på makt och hur olika maktordningar samvarierar och förstärker varandra.
  • Vi vilar på en demokratisk grund och arbetar för att alla döva och hörselskadade barn och ungdomar ska ha lika möjligheter att påverka verksamhet och därigenom sin egen fritid och samtid.
  • Vår ståndpunkt är att döva och hörselskadade barn och unga tillhör en språklig och kulturell minoritet och utifrån den ståndpunkten kommer vi fortsätta att sträva efter att döva och hörselskadade barn och ungdomar får samma möjligheter som alla andra ute i samhället.
  • Vi arbetar tillsammans med övriga funkisrörelsen med fokus på visuell tillgänglighet och full delaktighet i samhället. Vi möter liknande erfarenheter i olika former av diskriminering och förtryck.

SDUFs vision

Varför en vision? En vision är en föreställning om den perfekta framtiden då alla målen är uppfyllda. Vi har kommit en bit på väg, men än har vi mycket kvar att göra för teckenspråkiga döva och hörselskadade barn och ungdomar i samhället. Det är viljan att uppfylla vår vision som många gånger blir den nödvändiga drivkraften i vårt arbete. SDUF har en vision om ett samhälle där barn och ungdomar vars dövhet eller hörselskada inte utgör något hinder i deras deltagande i samhället. Vi har delat upp vår vision i sju viktiga områden.

Teckenspråk
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till teckenspråk i samhället för deras språkliga, sociala och kulturella utveckling.

Tillgänglighet
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till samhället och dess information på teckenspråk eller i annan visuell form.

Utbildning
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till utbildning på teckenspråk på alla nivåer.

Kultur och fritid
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till kultur- och fritidsverksamheter i samhället.

Sociala frågor
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till socialt stöd och service i samhället på teckenspråk.

Lokala ungdomsorganisationer
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till teckenspråkig verksamhet och påverkan genom ungdomsorganisationer på såväl lokal eller regional som nationell nivå.

Internationellt
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar i hela världen har tillgång till teckenspråk i deras länder samt organisationer som arbetar för deras intressen.

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”