Om SDUF

Historia

23 april 1966 i Leksand bildades en intern styrelse som skulle arbeta fram förslag på en ny organisation för döva barn och ungdomar.

SDUF:s första årsstämma hölls i Stockholm, i Stockholms Dövas Förenings lokal, den 8 oktober 1966 och första ordföranden var Uldis Ozolins.

År 1974 blev SDUF vilande i ett par år. Den 15 oktober 1977 I Rudbecksskolan i Örebro, hade SDUF en riktig förbundsstämma igen och ordföranden blev Gum Anders Andersson. I början hette SDUF ”Sveriges Dövas Ungdomsråd” tills årsstämman 1994 i Norrtälje. Då beslutades istället namnet Sveriges Dövas Ungdomsförbund och i samband med namnbytet ändrades också logotypen till den vi har idag. År 1994 blev ett händelserikt år, inte bara för att vi bytte namn och logotyp utan också för att vi blev en självständig organisation den 1 juli samma år. År 2012 bytte vi vår förkortning från ”SDU” till ”SDUF”.

År 1978 fick SDUF sin första ungdomskonsulent och denne fick jobba i Leksand eftersom det första kontoret låg där från 1977 till 1994. Den första januari 1995 drog flyttlasset igång till Stockholm och där finns vi än idag. Den 1 april 2007 tog SDUF över arbetsgivaransvaret från Sveriges Dövas Riksförbund och är numera arbetsgivare till de anställda på SDUF:s kansli.

Ett tidningsurklipp om den allra första styrelsen.

SDUFs allra första logo som ändrades till den nuvarande.

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”