Om SDUF

Samarbete

Tillsammans är vi starka

Vi på SDUF samarbetar med andra svenska och internationella organisationer i olika frågor som rör vår verksamhet. Det kan vara tillsammans med andra hörsel- och/eller handikappförbund där vi arbetar med intressepolitiska frågor eller att arrangera läger tillsammans med internationella organisationer som DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd) EUDY (European Union of Deaf Youth) och WFDYS (World Federation of Deaf Youth Section). Det bidrar inte bara till ökat medvetande om olika funktionshinder eller utländska kulturer utan också att vi tillsammans bildar ett större nätverk och därmed blir effektivare.

Utöver de tre nämnda organisationer, samarbetar vi även med:

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Dövblind Ungdom (DBU)

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS)

Sverok

Unga Hörselskadade (UH)

Västanviks folkhögskola

Riksförbundet för döva, hörselskadade

barn och barn med språkstörning (DHB)

Svenska Dövidrottsförbundet (SDI)

RFSU Stockholm

Tyst Teater/Riksteatern Crea

Sist men inte minst, vill vi säga stort tack till alla stiftelser och bidragsgivarna som gjorde och gör vår verksamhet för döva barn och unga möjlig!

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”