Uttalande från extra förbundsstämma

Du visar för närvarande Uttalande från extra förbundsstämma

Uttalande från extra förbundsstämma

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

 Till Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

I anledning av Expressens artiklar från 30 november, 1 december och 2 december om de sexuella trakasserierna inom två av Sveriges dövskolor, Manillaskolan och Birgittaskolan, så vill vi i Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) ta upp några punkter med er:

I er uttalande berättar ni: «Vi kvalitetssäkrar samtliga skolors planer mot kränkande behandling och barnkonventionen genomsyrar verksamheten. Planerna ska säkerställa att alla elever ska veta vilka rättigheter de har och var de kan vända sig om de upplever att de utsätts för kränkande behandling».
SDUF vill att dessa planer ska tydliggöras och att det vidare ska tas med i er handlingsplan. Vi vill också att ni arbetar för att det ska finnas teckenspråkskunniga personer i sociala sammanhang i skolarna. Det ska finnas teckenspråkiga kontaktpersoner i alla skolor och elevvårdsteam.

Vidare säger Greger Bååth; «Som en extra åtgärd har jag gett vår internrevision i uppdrag att granska hur skolorna arbetar för lika behandling utifrån ett barnrättsperspektiv, skollagen och diskrimineringslagen».

Enligt barnkonventionen, och speciellt artikel 25 «varje barn har rätt till social trygghet», ska alla barn känna en trygghet i vem de ska kontakta om det förkommer orättvis eller fel behandling. Vi kräver därför att ni arbetar för att det ska uppföras i varje och en skolas handlingsplan om att det ska vara teckenspråkskunniga personer i alla sociala sammanhang i skolarna. Det är för att elever ska lättare vända sig till någon om de upplever någon form av kränkande behandling. Döva och hörselskadade elever har rätt på teckenspråkiga kontaktpersoner i alla skolor och i elevvårdsteam, eleverna ska få tillgång till att diskutera känsliga frågor med flera vuxna på sitt eget språk.

Ni har anmält er till Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen, SDUF vill ifrågasätta varför denna anmälan kom efter att oberoende myndighet, polisen, lade ner polisutredningen? Och varför blev denna anmälande offentliggjord efter att Expressens artiklar kom i dagens ljus?
SDUF vill vara klar på att det ska göras en utredning med en gång om ett barn säger något illavarslande. Vi kräver att SPSM i framtiden ska begära en utredning direkt när liknande fall som det nu Expressen har tagit upp uppkommer. Och vi vill i den anledning också veta om det finns någon form för beredskap inom SPSM, som kvalitetssäkrar att en utredning kommer på plats så fort som möjligt i dessa fall?
I Expressens artiklar beskrivs sexuella trakasserier i två av dövskolorna som ni var medvetna om. Vi vet det har hänt andra saker inom andra dövskolor i Sverige; det har förkommet olika form av våld mellan lärare och elever. Och det förkommer också ovanligt mycket prat om sex, både mellan eleverna och mellan vuxna inför eleverna i skolarna. Det här skall ni också vara medvetna om. Vuxna ska inte prata om sex på fel sätt inför barn, och våld ska inte förkomma.

Eftersom det nu har kommit upplysningar som visar att ni inte har hanterat barnens larm på ett bra och rätt sätt kräver SDUF att ni nu garanterar en utredning, även en extern utredning, och att ni ska göra en omstrukturering i alla Sveriges Dövskolor, till exempel revidera och följa upp alla likabehandlingsplaner i dövskolorna. Vi i SDUF vill också att ni i SPSM går ut med en offentlig ursäkt på teckenspråk till alla berörda i denna sak.

 

Vi önskar oss ett svar omedelbart.
Sverige Dövas Ungdomsförbund
7 december 2013