Sammanfattning från det extra mötet med SPSMs Nationella Skolråd

Du visar för närvarande Sammanfattning från det extra mötet med SPSMs Nationella Skolråd

Sammanfattning från det extra mötet med SPSMs Nationella Skolråd

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Nationella Skolrådets extra möte och Ungdomsstyrelsens nätverksmöte:

Jannicke Kvitvær och Florian Tirnovan har varit med på Nationella Skolrådets extramöte den 14 januari om sexuella trakasserier som har skett inom SPSM:s skolor. Under mötet beslöt man att bilda en arbetsgrupp med representanter från olika organisationer vars arbetsgrupps syfte är att tydliggöra vem som ska betala för resurser, samtalsstöd- och tolkkostnader för de drabbade. Arbetet pågår nu, och nästa arbetsgruppsmöte är i början av februari. Arbetsgruppen ska också se till att det ska tillsättas en extern utredning på alla SPSM:s skolor, vilket SPSM nu har lovat ska genomföras, http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/misstankta-sextrakasserier-pa-dovskolor-ska-utredas.

Den 4 februari ska SDUF vara med på Ungdomsstyrelsens nätverksmöte om sexuella övergrepp. Flera olika organisationer är bjudna till mötet. Tanken bakom nätverksmötet är initiera en plattform för erfarenhetsutbyte mellan organisationer som vill dra igång eller har erfarenhet av att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och stödja en utveckling av ett förebyggande arbete inom föreningslivet.

Övrig information

SDUF skickade frågor till alla SPSMs skolors elevråd för två veckor sedan. Vår avsikt med frågorna är att elever får chansen att berätta om hur det är att vara elev i skolan idag och hur kommunikationssamspel med mellan elever och vuxna fungerar i den dagliga skolmiljön. SDUF anser att det är viktigt med en flytande kommunikation mellan elever och elevvårdsteam för att säkra både elevhälsan och skolmiljön. Vi i förbundet ska följa upp de svaren vi får från elevråden.

En viktig sak som kom har kommit fram är att myndigheten säger de inte har fått någon anmälan direkt från tidigare elever och drabbade. SDUF uppmuntrar alla som blivit utsatta för kränkande behandling i skolan att kontakta SPSM direkt; om en utsatt person kontaktar SPSM direkt kommer det bli dokumenterat och personen kommer få det samtalsstöd som behövs.

Du kan skicka in klagomål direkt till SPSM:s ledning om du inte är nöjd med hur skolan hanterar klagomålet. Det gör du via Rättsenhetens kvalitetssamordnare Christina Sundquist, christina.sundquist@nullspsm.se. Du kan läsa mer om detta på SPSMs webbsida: http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-specialskolorna/Lamna-klagomal/

Behöver du samtalsstöd kan du kolla på länkarna som SDR har samlat ihop här:  http://www.sdr.org/item/1128-stodsamtal-med-anledning-av-handelser-i-dovskolan

Sverige Dövas Ungdomsförbund

27 januari 2014