Föreningen Sveriges Dövblinda arrangerar en familjehelg på Bohusgården 16-18 maj för familjer som har barn/ungdom med dövblindhet.

Läs mer här