Tolktjänsten, motion i Riksdagen.

Du visar för närvarande Tolktjänsten, motion i Riksdagen.

Tolktjänsten, motion i Riksdagen.

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Ordförandegruppen har lagt in krav på en tolktjänst i linje med tolktjänstutredningens förslag.  Läs Vänsterpartiets motion här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Delaktighet-for-personer-med-f_H102So456/?text=true#_Toc371251389

Riksdagen säger nej: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SoU7/

Debatt i Riksdagen onsdag 26 februari (imorgon).