Teckenspråkets dag!

Du visar för närvarande Teckenspråkets dag!

Teckenspråkets dag!

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Igår erkändes det danska teckenspråket som ett språk.

Idag firar vi det svenska teckenspråkets dag som erkändes som ett officiellt språk för 33 år sen, 1981.

Härnedan kommer lite information om teckenspråkets dag, kopierat från sdr.org:

“Den 14 maj 1981 erkände riksdagen teckenspråket som dövas första språk. Teckenspråkets dag anordnas den 14 maj varje år i olika städer i Sverige. 2011 firade teckenspråket 30 år.

Bakgrund
Döva i Sverige har i mer än 100 år kämpat för ett erkännande av teckenspråket och rätten att använda det. Detta har även inneburit en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk ÄR en mänsklig rättighet. Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk.

Sverige var det första land i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk. Vi blev därmed en förebild för många andra länder, som efter hand fått teckenspråket legaliserat i olika former. Flera länder har t o m kommit längre än i Sverige genom att teckenspråket har fått en lagfäst status.

Trots erkännandet 1981 så har teckenspråket inte alls fått den status som det borde. Det brister fortfarande i tillgänglighet och bemötande för de teckenspråkiga grupperna. Den mänskliga rättighet det innebär att fritt kunna använda sitt språk, är fortfarande en utopi för teckenspråksberoende.

Den 14 maj 2006 var det 25 år sen riksdagen tog det historiska beslutet om att officiellt erkänna teckenspråket. Detta sammanföll väl med att den utredning om teckenspråkets ställning som riksdagen tillsatt 2003 blev klar. Den 11 maj 2006 överlämnade utredaren Torgny Danielsson slutbetänkandet till dåvarande socialminister Berit Andnor.”

Grattis, ni alla teckenspråksanvändare!