Vi har nu två nya personer på kansliet!

Vi har nu två nya personer på kansliet!

Malin Himmelman, tolkstudent praktiserar hos oss som alltiallo fram till 5e juli.

Isabella Hagnell jobbar hos oss fram till 30 augusti som samordnare till Almedalsveckan i Gotland samt skriver på projektansökan ”Vi ska med” som vi tillsammans har med DBU och UH om arbetsmarknaden för unga teckenspråkiga.

Välkomna!