Välkommen, Anna!

Du visar för närvarande Välkommen, Anna!

Välkommen, Anna!

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Sveriges Dövas Ungdomsförbund välkomnar Anna Kain Wyatt till förbundet som generalsekreterare.

Under anställningsprocessen framkom det att förbundet skulle vinna på att förtydliga koordinations funktion i både det intressepolitiska arbetet och ungdomspolitiken att kalla tjänsten för generalsekreterare. En fördel som kan nämnas bland annat att SDUF kan vara med i LSU:s generalsekreterare-nätverket med andra ungdomsorganisationer och därmed ta större plats i det intressepolitiska arbetet med teckenspråksfrågor för barn och unga.

Anna

Kort om Anna:
När Anna var 15 åkte hon på ett teckenspråksläger med Unga Hörselskadade, och en ny värld öppnade sig. Genom sitt ideella engagemang i Unga Hörselskadade och genom döva vänner fick hon chansen att lära sig ett nytt språk som skulle visa sig väldigt värdefullt. I våras avgick Anna som ordförande för Unga Hörselskadade efter två år på posten, och dessförinnan har hon suttit på många olika styrelseposter både inom Unga Hörselskadade och LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.
Hon brinner för allas rätt att påverka sin egen samtid och framförallt för ungas organisering. Anna innehar hon en kandidatexamen i nationalekonomi. Anna kommer närmast från arbetet som distrikts och medlemsstödsutvecklare hos Förbundet Unga Forskare.
Anna nås på mail anna@nullsduf.se