Låt Unisa stanna

Låt Unisa stanna

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Till Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister: Du är vår sista utväg. Vi är mycket medvetna om att du i din position inte går in i enskilda fall som myndigheter hanterar. Men vi vill för dig som högsta chef i migrationsfrågor i Sverige berätta en historia om Unisa Turay, en 18-årig kille och hans förutsättningar i livet samt hur fel det blir när beslutsfattare saknar kunskap om döva och teckenspråk.

unisaUnisa föddes döv i Sierra Leone. När han kom till Sverige 13 år gammal hade han inte något språk alls.

Under de fem åren han varit här har han lärt sig svenskt teckenspråk och svenska. Förutom att rent praktiskt ha ett språk och kunna kommunicera har detta inneburit en enorm skillnad för hela Unisas liv som nu blivit självständig.

Han har fått möjlighet till att förstå vad som händer runt omkring honom och fått ett stort socialt nät. Sverige har blivit hans hemland och han tränar med Sveriges dövas landslag i fotboll. Det är en enorm utveckling som är få språklösa personer förunnat. Från att inte ha varken språk eller utbildning till ha två språk och avslutad grundskoleutbildning samt påbörjad gymnasieutbildning är en framgångssaga i Sverige. Nu är vi rädda för att denna framgångssaga i värsta fall riskerar att sluta med döden.

Bild: Moa Gärdenfors, Dövas Tidning

Unisa och hans familj har nu för tredje gången fått avslag på sin överklagan till migrationsdomstolen och även fått avslag på sin ansökan om verkställighetshinder. De väntas nu utvisas till en osäker framtid och till ett land som dessutom under det senaste året drabbats otroligt hårt av det pågående ebolautbrottet och dit spridningen är som mest koncentrerad – till Freetown som Unisa kommer ifrån.

Situationen för döva i landet är väldigt utsatt. Det är en kamp varje dag för att få tag på information som vad händer i Freetown och över hela landet. Möjligheterna att använda teckenspråk är små och analfabetismen är hög i landet vilket gör även skriftlig kommunikation svår. Detta leder till utanförskap och stora svårigheter att delta i samhället för döva.

För Unisa som enbart kan svenska och svenskt teckenspråk blir situationen än mer utsatt då han saknar ett språk att kommunicera med i Sierra Leone. Det finns heller ingen tillgänglig utbildning som Unisa kan få för att kunna tillgodogöra information om livet i Sierra Leone.

Sveriges dövas riksförbund (SDR) och Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) fick kännedom om detta fall i februari 2015. Våra försök att då tillföra information för att kompensera för okunskap om döva och teckenspråk kom försent då fallet redan var prövat av domstolen.

Beslutet om utvisning är upprörande. Att beröva Unisa ett tryggt socialt liv där han för första gången har erhållit ett språk och kan kommunicera med sin omgivning och utvisa honom till ett land som innebär ett liv i isolering och utanförskap bryter mot barnkonventionen och konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En människas hälsa och livsvillkor är beroende av ett fungerande språk och kommunikation. Vi är också rädda för att Unisa löper stor risk för att bli smittad av ebola när han inte kan få den information som behövs för att skydda sig.

Unisa är ett exempel av flera hur döva som söker uppehållstillstånd behandlas och fått avslag grundat på okunskap och oförståelse om dövas situation. Det är sorgligt att ett välfärdsland som Sverige bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Migrationsverket och Sverige måste upphöra med oacceptabla, inhumana och kränkande avslag för döva som i sina hemländer inte ges förutsättningar till fungerande språk.

Låt döva som inte har förutsättningar för språk i sitt land och söker uppehållstillstånd i Sverige få stanna här istället för att utvisas till ett språklöst liv!

Morgan Johansson, nu vänder vi oss till dig, bestörta över Unisas situation och med ilska gentemot Migrationsverkets okunskap i frågor som rör döva och teckenspråk. Tillsätt en nationell samordning i migrationsfrågor för döva och hörselskadade i Migrationsverket där kunskap i frågor om döva och teckenspråk bibehålls och bedömningar görs rättssäkert enligt de konventioner som Sverige ställt sig bakom.

Mia Modig,

​Förbundsordförande Sveriges dövas ungdomsförbund

Hanna Sejlitz,

​Förbundsordförande Sveriges dövas riksförbund

Fotograf Moa Gärdenfors

Brevet har  även publicerats hos Metro och skickats till Morgan Johansson.