Arbetsmarknadsprojektet VI SKA MED som drivs av Dövblind Ungdom, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Unga Hörselskadade har tagit del av detta remissvaret

Arbetsmarknadsprojektet VI SKA MED som drivs av Dövblind Ungdom, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Unga Hörselskadade har tagit del av detta remissvaret

“Vi, tillsammans med många andra organisationer, har länge väntat på att det ska ske en förbättring av lönebidragen då det nuvarande systemet inte har fungerat på ett tillfredsställande vis. Vi anser att ett förtydligande av begreppen inte är tillräckligt. Vi hade hoppats på att själva systemet ska ändras och förtydligas. Enbart en ändring av namnen på dessa lönestöd innebär inte en förbättring av systemet. Det är innehållet vi förväntar oss ska ändras och utvecklas, inte bara ett namnbyte.”

Vi anser att varje individ ska få möjligheten för utveckling och en anpassad arbetsmiljö, att detta ska bli en prioritering!

Läs hela vårt remissvar i PDF format: Förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Ladda remissvaret i Word format: Förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

 

Lämna ett svar