Låt fler forma framtiden!

Låt fler forma framtiden!

Vi har lämnat remissvar på Demokratiutredningen – Låt fler forma framtiden!

“Sveriges Dövas Ungdomsförbund har en tydlig vision om ett samhälle där barn och ungdomar vars dövhet eller hörselskada inte ska hindras av att få delta och verka i den demokratiska arenan.”

I vårt remissvar ger vi stöd till ungas och ungdomsorganisationer i både allmänhet och i funktionshinderrörelsen att stärka individens möjligheter till delaktighet i demokratin och jämlikt inflytande över det politiska beslutsfattandet.

Läs vårt remissvar: Låt fler forma framtiden!

Lämna ett svar