Från RFSL Ungdom: Unga HTBQ-personer som kan tänka sig vara med i en studie

Från RFSL Ungdom: Unga HTBQ-personer som kan tänka sig vara med i en studie

Hej alla fina RFSL Ungdoms medlemmar!

Vi har fått en förfrågan av Carolina Överlien som är forskare på Stockholms Universitet om vi kan hjälpa till att få kontakt med unga HBTQ+-personer som kan tänka sig vara med i en studie om våld i nära relationer.

Vi på RFSL Ungdom tycker att det är en viktig fråga som det inte finns mycket forskning kring och vi skulle dessutom kunna använda studiens resultat i vårt arbete.

Därför skickar vi nu denna förfrågan till er, våra medlemmar.

Det är självklart helt frivilligt att delta i studien!

Om du behöver få kontakt med RFSLs brottsofferjour för att anmäla ett brott eller få stöd eller rådgivning når du jouren här:  http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/brottsofferjouren/

Kan du tänka dig medverka i en forskningsstudie om våld?

Syftet med studien är att undersöka ungdomars (15-19 år) upplevelser av våld från en person av samma kön som de har eller haft en romantisk/intim relation till. Våldet kan ha varit fysiskt, psykiskt, sexuellt och/eller digitalt, dvs utövats med hjälp av mobiltelefoner och sociala medier. Studien är den första av sitt slag i Sverige.

Den ansvarige forskaren, Carolina Överlien, är forskare och lärare på Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hon har gjort flera studier om ungdomar i svåra livssituationer, och har stor erfarenhet av intervjuer med unga om teman som kan kännas svåra att prata om.

Ta kontakt med Carolina på adressen carolina.overlien@nullsocarb.su.se. Hon träffar er på den tid och plats som passar er. Alla som deltar i studien är anonyma.

Carolinas hemsida på Stockholms Universitet:

http://www.socarb.su.se/om-oss/personal/l%C3%A4rare-forskare-och-doktorander-egna-hemsidor/t-%C3%B6/%C3%B8verlien-carolina/carolina-%C3%B8verlien-1.207375

Lämna ett svar