Få ditt försäkringsbrev översatt till teckenspråk

Få ditt försäkringsbrev översatt till teckenspråk

Översättning från svenska till teckenspråk

NingAB har avtal med Försäkringskassan gällande översättning från svenska till teckenspråk. Det innebär du har rätt att få brev som försäkringskassan skickar till dig översatta till teckenspråk.

När du får ett brev från Försäkringskassan gällande ett ärende så finns det alltid kontaktuppgifter till handläggaren som skickat brevet. Det är din handläggare som är ansvarig för ärendet. Om du vill ha brevet som du fått från Försäkringskassan översatt till teckenspråk så ska du kontakta din handläggare och säga det.

Då kommer din handläggare att skicka brevet till oss på NingAB och vi översätter brevet till teckenspråk. När vi har översatt brevet så skickar vi filmen till din handläggare som skickar den till dig.

Vi vill förtydliga att våra översättare bara får ta del av källtexten i brevet. Det innebär att översättaren/aktören inte ser vem brevet ska till. Så snart filmen är färdig och skickad till handläggaren så raderar vi all information kopplad till översättningen. Brevet strimlas, tar bort översättningen och raderar filmen.

Alla på NingAB har tystnadsplikt!

 

Översättning från teckenspråk till svenska

NingAB har avtal med Försäkringskassan gällande översättning från teckenspråk till svenska. Det innebär att du kan spela in en film och skicka till Försäkringskassan t.ex. om det är något du undrar över eller om du vill överklaga ett beslut som Försäkringskassan tagit.

Din film kommer då att skickas till oss för översättning till svensk text vilken Försäkringskassan sedan får.

Alla på NingAB har tystnadsplikt!

 

Avtal gällande översättning

Avtalen om översättning från teckenspråk till svenska samt från svenska till teckenspråk t.o.m. december 2017.

Om Försäkringskassan därefter på nytt kommer att upphandla tjänsten eller ej vet vi inte.

Vi vill därför uppmana dig att använda den här tjänsten om du behöver. På så sätt får Försäkringskassan se att det finns ett behov av översättning mellan språken och då borde chansen för en ny upphandling av tjänsten öka.

 

Lämna ett svar