SDUF Utmärkelse 2018

Du visar för närvarande SDUF Utmärkelse 2018

SDUF Utmärkelse 2018

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

 SDUF:s Utmärkelse 2018

 Vartannat år tilldelar Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF;s Utmärkelse någon person, grupp eller organisation som gjort stort inflytande bland det gångna årets händelser.

Med förbundsstyrelsen som jury delar SDUF i år SDUF:s Utmärkelse 2018 till gruppen #BYSS och #Slådövöratill i #metoo-rörelsen. Utmärkelsen tilldelas alla de döva kvinnor och icke-binära som har medverkat och varit involverade i rörelsens upprop på ett eller annat sätt.

Vi är hedrade av dessa kvinnor och icke-binära som hade modet att dela med sig av sina överlevnadsporträtt om sexuella trakasserier och övergrepp genom sina berättelser. Det är svåra berättelser men något som vi alla måste ta till oss. De flesta fick genomleva det helt ensamma men kunde sedan hitta tröst och styrka hos varandra i denna rörelse. Sedan dess har rörelsen vuxit och ännu fler kvinnor och icke-binära har delat med sig av sina erfarenheter från sexuella trakasserier och övergrepp.

#BYSS och #Slådövöratill är bara en början och vi är av rörelsen motiverade att tillsammans fortsätta vår strävan efter att bryta tystnadskulturen i dövvärlden.

De döva kvinnorna och icke-binära har visat oss vad det verkligen innebär att tala sanning mot makten och normen. Genom sitt mod gör de förändringar för kommande generationer och en skillnad för någon som kämpar för sin morgondag. Av att hedra den här gruppen som öppnade sig, strävar vi efter att hedra alla dem som är överlevande av mörka sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och tystnadskultur.