Uppdaterad information från Valberedningen

Uppdaterad information från Valberedningen

Uppdaterad information från Valberedningen 23 okt 2018

Här kommer uppdaterad och sammanfattad information från Valberedningen, inför förbundsstämmohelgen. Om ni har några frågor eller funderingar, kan ni kontakta Glenn Aronsson i VB via glenaronsson@nulloutlook.com eller 070 558 63 31.

Styrelsen:
Ordförande:
Vakant

Ledamöter på 2 år:
Hedvig Hulth Ljungkvist (nyval)
Fannie Borgman (nyval)
Pia Johnson-Sederholm (nyval)

Stine Venseth, Viktor Jäderlund och Nora Duggan har ett år kvar. Mikaela Söderström ställer inte upp på omval.

Valberedningen:
Frej Fredman, Leila Svetlov, Florian Tirnovan och Glenn Aronsson slutar.

Årsmötesordförande:
Kenneth Sandberg

Årsmötessekreterare:
Addiswa Stenström