NUL 2020 i Sverige

NUL 2020 i Sverige

NArbetsgruppen för NUL (Nordiskt Ungdomsläger) år 2020 i Sverige är nu igång, idag (16 december 2018) med ett första möte!

Frågor? nul@nullsduf.se

#SDUF #NUL2020