Bli medlem i SDUF 2019!

Bli medlem i SDUF 2019!

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Vad är SDUF för något?

SDUF ordnar läger för alla barn, tonåringar och äldre ungdomar. Inte bara det, utan också viktiga, billiga kurser om allt möjligt.

Som medlem får man hem Dövas Tidning och man blir en del av kampen för döva och hörselskadade barn och ungdomars rättigheter, t ex rätt till teckenspråk i samhället, i skolan, ja överallt.

Med ett medlemskap i SDUF stöttar man SDUF:s verksamhet och arbete för en bra framtid för döva och hörselskadade barn och ungdomar. Väldigt viktigt och värdefullt!

Bli medlem 2019 du också och bli en del av SDUF!

https://medlem.sdr.org/