Turkost fokus på styrelsearbete – En kurs i Västanviks folkhögskola på 100 % teckenspråk!

Turkost fokus på styrelsearbete – En kurs i Västanviks folkhögskola på 100 % teckenspråk!

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Turkost fokus på styrelsearbete – En kurs i Västanviks folkhögskola på 100 % teckenspråk!

Datum: 16-19 maj 2019 (torsdagskvällen är endast för resor, kursen startar på fredagsmorgonen)

Deadline för anmälan: 6 april 2019

Kursen kostar 500 kr för SDUF-medlemmar, då ingår ALLT (inkl resor!) och kursen är öppen för dig mellan ca 15-30 år gammal och det spelar ingen roll om du är nybörjare, erfaren eller kanske inte vill sitta i en styrelse eller en valberedning, men vill ändå veta mer.

Information och anmälan finns här: http://sduf.se/styrelseutbildning/

Nora i videon:
Det här är en helgkurs i samarbete med SDUF, SDR – Sveriges Dövas Riksförbund, SDI – Svenska Dövidrottsförbundet och Västanviks folkhögskola för dig som sitter i en styrelse i någon förening, ungdomsklubb eller sektion eller funderar på att göra det.

Under helgen får du verktyg i hur du kan jobba effektivare i ideellt arbete, för medlemmar och hur du gör när du är ombud i SDUF:s förbundsstämma. Samt hur man kan samarbeta mer med dövföreningen, skolan/elevrådet, andra ungdomsklubbar, lokala föreningar eller sektioner. Vad innebär det egentligen att vara ordförande, kassör, sekreterare eller valberedning? Hur fungerar ett bra styrelsearbete?

Det får du reda på här – kom med!