Kallelse till förbundsstämma 2019

Kallelse till förbundsstämma 2019

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Du styr SDUF:s arbete för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige!

Kallelse till SDUF:s förbundsstämma den 8-10 november 2019 i Vänersborg finns nu hos ungdomsklubbarna, elevråden och inbjudna samarbetsorganisationer.

Den finns både att läsa och på teckenspråk här: http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma/

Glad midsommar!