PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv
https://vimeo.com/403758011

3 april, 2020 

Valberedningen meddelar idag att Pia Johnsson-Sederholm har på egen begäran valt att avgå som vice ordförande i Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse till följd av personliga skäl. Vi tackar stort för hennes arbetsinsats i styrelsen.

Vi kommer se över den övergripande styrelsesammansättningen och kalla till en extra årsstämma på distans för fyllnadsval till styrelsen. Informationen om tid och plats kommer senare. 

VB arbetar nu för att få in ett namnförslag och om någon av er skulle känna till ett namn som tänkas passa i styrelsen då är det bara och maila till valberedning@nullsduf.se

För mer information, vänligen kontakta:

valberedning@nullsduf.se som består av 

Alexandra Polivanchuk (sammankallade),  Rebecca Jonsson,Nora Duggan och Nikolaj Olvhöj Kirkegaard (suppleant).