Sveriges Dövas Ungdomsförbund söker volontärsamordnare

Sveriges Dövas Ungdomsförbund söker volontärsamordnare

 • Inläggskategori:Nyhetsarkiv
https://vimeo.com/437141408/43daa8f50b

Vi söker volontärsamordnare till vår barn- och ungdomsjour på teckenspråk med start 15 september 2020.

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk, BOUJT, är en verksamhet som startades för tre år sedan. Idén är att döva och hörselskadade barn och ungdomar i ålder 7 – 21 år ska få möjlighet att få chatta med våra ideella volontärer, syssnare på svenskt teckenspråk eller på svenska. Varje samtal är unikt och ämnena varierar mellan allt från att prata allmänt och ge svar på frågor hur saker fungerar till att ge stöd och råd för att hantera tuffa situationer och besvärliga problem. BOUJT bedriver också workshop inom genus, makt och våld samt informationsfilmer. Att synliggöra dessa ämnen till vår målgrupp gör vi genom BOUJT:s hemsida, Facebook, Instagram och Snapschat.

Kolla gärna på BOUJT:s hemsida: www.boujt.se

BOUJT är en del av Sveriges Dövas Ungdomsförbunds projektverksamhet.

SDUF är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma rättigheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. SDUF bevakar och driver frågor från förskola till högskolestudier, förbundet motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete. SDUF har drygt 900 medlemmar i nio lokalföreningar.

Kolla gärna på SDUF:s hemsida: www.sduf.se

Arbetsuppgifter

 • Ansvar för barn – och ungdomsjouren på chatten
 • Ansvar för arbetsfördelning och schema till syssnarna (volontärerna) samt jourberedskap
 • Ansvar för jourrapporterna och medvetandegöra de aktuella samtalsämnena till berörda intresseorganisationerna
 • Ansvar för fortbildning till syssnarna
 • Regelbunden kontakt med referensgrupper med döva och hörselskadade barn och ungdomar samt styrgruppen
 • Informera till barn och ungdomar om chattiderna regelbunden och annan viktig information på BOUJT:s hemsida och social media, som BOUJT är aktiva i.
 • Regelbundet samarbete med Childhood samt skriva varje tremånaders utvärderingsrapporter till Childhood.
 • Samarbete med specialskolorna och Riksgymnasium för döva och hörselskadade samt kommunala skolor där döv/hörselklasser finns. Löpande informationsbesök till dessa platser.
 • Samarbete med ungdomsorganisationer med sina lokala ungdomsklubbar för döva och hörselskadade samt dövblinda samt viss besök till dem.
 • Samarbete med UNIZON och Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av att vara döv eller hörselskadad
 • Kunna svenskt teckenspråk
 • Vara initiativtagande, självgående och vara flexibel
 • Gärna vara kreativ och samtidigt vara strukturerad och målinriktad
 • Dela och arbeta för våra värderingar och är eller blir medlem hos vårt ungdomsförbund
 • Tycka om kontakter med nya människor
 • Kunskap om barnrätt och ungdomsperspektiv
 • Erfarenhet av att arbeta med unga
 • Erfarenhet av att arbeta i projekt med processer och målstyrning
 • Erfarenhet av att nätverka och bedriva påverkansarbete
 • Kunskap om webbredigering och layout
 • Erfarenhet av arbete med sociala medier
 • Erfarenhet att hålla i presentationer
 • Erfarenhet av medlemsstyrd intresseorganisation
 • Meriterande är att ha erfarenhet av jourverksamhet för barn och ungdomar

För att täcka rollen ska BOUJT tillsätta 100 % tjänstgöring, vilket kan komma att fördelas på två personer. Sök gärna även om du inte uppfyller alla krav. Tjänsten/erna är på ett år och kan kommas att förlängas, om fortsatt bidrag erhålles till verksamheten.                             

Arbetsplatsen är på SDUF:s kontor hos SDR i Sundbyberg, Stockholm.

Rekryteringen sker löpande, skicka ditt personliga brev på svenskt teckenspråk eller på svenska samt ditt CV till ansokan@nullsduf.se senast 10 augusti.

Vid frågor om tjänsten kontakta gärna projektledare Åsa Gustavsson asa@nullboujt.se

Välkommen med din ansökan!

Annonsen som Word-fil (ladda ner)
Annonsen som PDF-fil (ladda ner)