Handbojor 2021

Handbojor 2021

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv
https://vimeo.com/649486636

Vartannat år tilldelar SDUF Handbojor. Syfte med handbojor är att uppmärksamma den verksamhet som gör att vi blir utanför i samhället, den verksamhet som förhindrar döva och hörselskadade ungdomar från att ta del av samhället på samma villkor som andra.

SDUFs Handbojor 2021 tilldelas SPSM och myndighetens ledningsgrupp med generaldirektör Fredrik Malmberg för deras bristfälliga hantering av psykisk ohälsa och tystnadskultur hos sina döva och hörselskadade elever.

Förbundsstyrelsens motivering kan du ladda ner här (PDF)